På grund av USA:s sanktioner mot Rusal, som är en av världens största aluminiumproducenter, så har aluminiumpriserna skjutit i höjden rejält.

Rusal står för ca 10-12 procent av den totala aluminiumproduktionen i världen. Råvarupriset ligger i dagsläget på de högsta nivåerna sedan 2011.

Som det ser ut just nu vet man inte vad som kommer hända med Rusal eller hur det blir med produktionen över lag.

Orsaken till prishöjningarna är geopolitiska och tillgången på bauxit, som aluminium framställs av, råder det ingen brist på.

Hur påverkar detta er som kund? Indikationer säger att LME är på väg mot 3000 $/ton, vilket innebär att även vi tvingas göra prishöjningar baserat på dagspriset på råvarumarknaden. Detta är så klart utanför vår kontroll och drabbar alla som jobbar med aluminium i alla led.

Har ni ytterligare frågor så hänvisar vi till er säljkontakt hos Alutrade.

Nyheter Turbulent aluminiummarknad