Alutrade vinstdelar 2 miljoner till medarbetarna

I år får medarbetarna på aluminiumföretaget Alutrade dela på över 2 miljoner kronor. Det innebär att varje enskild medarbetare får samma belopp, 53 468 kronor, oavsett befattning. Bolaget gjorde under 2021 ett rekordår med en omsättning på 224 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 25% jämfört med föregående år.

Bakom den höga omsättningen finns faktorer som tillväxt av nya och befintliga kunder samt råvaruhöjningar.

– Vi har under året arbetat intensivt med att effektivisera oss och våra interna processer, både på kontoret och i produktionen, vilket har påverkat vårt rörelseresultat positivt. Effektiviseringarna har till exempel lett till att vi haft möjlighet att öka volymerna med bibehållen personalstyrka, säger Mattias Söderqvist, VD och delägare.

Alutrade har under flera år valt att dela ut en del av vinsten till medarbetarna. Effekten har blivit en stark känsla av delaktighet, engagemang och ansvar.

– Vinstdelningen påverkar sammanhållningen och man känner att det är något vi jobbar för tillsammans. Det ökar engagemanget och känslan av att ha möjlighet att påverka, säger Helena Persson, en av medarbetarna på Alutrade.

Under hösten 2021 stod ytterligare 1 080 m2 lageryta klar att fyllas upp med aluminiumprofiler i syfte att fortsätta tillväxtresan. Alutrade ser ett jämnt inflöde av nya kunder som vittnar om fördelarna med att vara en del av Alutradefamiljen.

– Vi har redan påbörjat planeringen för ännu en tillbyggnad av lagerlokalerna. Efterfrågan på profiler i aluminium fortsätter att öka och vi kommer stå redo att möta marknadens behov, säger Mattias Söderqvist.

Av vinsten kommer även samma belopp, det vill säga 53 468 kronor, skänkas till UNHCR för stöd och hjälp till de krigsdrabbade människorna i Ukraina.

Växjö 2022-04-06


Kontaktpersoner

För mer information kontakta:

Mattias Söderqvist, VD, telefon: 0470-74 54 01 / 0703-50 54 01
mattias.soderqvist@alutrade.se

Åsa Brittsten, marknadskommunikatör, telefon: 0470-74 54 11 / 0706-33 54 11
asa.brittsten@alutrade.se

Publicerat: 2022-04-20
Vi på Alutrade

Kontakt

Vi har ett stort utbud av standardprofiler och hjälper mer än gärna till att skräddarsy produkter i aluminium. Ta kontakt med våra rådgivare för den bästa lösningen för dig och ditt företag.