Alutrades erfarenheter och reflektioner från första CBAM-redovisningen

EUs nya klimattull, CBAM, innebär att importörer i EU måste redovisa och köpa utsläppscertifikat för växthusgaser, vilket ställer höga krav på företagen. Många företag har kämpat med att förstå och anpassa sig till de nya rapporteringskraven. Alutrade delar med sig av sina erfarenheter av den första CBAM-redovisningen. 

Alutrade är ett av de många svenska företag som omfattas av de nya reglerna kring CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) eftersom företaget har europeiska leverantörer från länder som inte är medlemmar i EU. CBAM är en gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Från 1 januari 2026 måste importörer som för in varor som omfattas av CBAM i EU redovisa och köpa utsläppscertifikat för de växthusgaser som varorna genererar. Mellan 1 oktober 2023 och 31 december 2025 är det en övergångsperiod där importörerna endast behöver rapportera dessa utsläpp varje kvartal, utan att behöva betala för dem.

- För oss på Alutrade har det verkligen varit en resa inför den första rapporten, berättar Katarina Blomkvist som är Kvalitets- och Miljöchef på Alutrade.

Hela våren var det fortfarande oklart vilka länder utanför EU som omfattades av de nya reglerna och fram till september 2023 var det svårt att få fram information. Vissa länder var undantagna och ingen visste riktigt vad som gällde.

- Vi började egentligen våren 2023 lite smått med att försöka skaffa information, det gick väldigt trögt och egentligen fick vi inte koll på läget förrän den 20 september då det blev klart att Naturvårdsverket fick uppdraget som tillsynsmyndighet – då fick vi även direktkontakt med ansvarig på Naturvårdsverket, efter att vi jagat dem och frågat efter information. Då började vi agera, berättar Katarina. Vi sökte information, det var svårt att få tydlig information från EUs sidor och det tog lång tid innan Naturvårdsverket själva fick saker på plats – det dröjde egentligen ända till december.

Till slut fick Katarina och Ines Zdenac, som också arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor på Alutrade, tag på den enorma Excel filen som sedan gick ut till Alutrades leverantörer i slutet av september. Rapporteringen skulle gälla för sista kvartalet 2023. Runt den 20 jan 2024 så hade alla rapporter kommit in från de olika leverantörerna. Från leverantörernas sida hade detta krävt ett stort arbete. Flera av dem hade blivit tvungna att ta in konsulter för att orientera sig bland de nya reglerna, vilket även inneburit stora investeringar. Alutrade gjorde sin första rapportering den 25:e januari, nästan en vecka innan deadline.

- I de flesta fall rapporterade vi enligt standardvärdena eftersom de underlag vi fått in från våra leverantörer var ganska spretiga, så vi la tid på att grotta ner oss i det och undersöka vad som egentligen krävdes, säger Katarina. Det var besvärligt och knöligt att komma in på EU-portalen och vi vet också att de som rapporterade sista dagen fick problem med att sajten kraschade. Det var även svårt att få tillgång till EU-portalen via Tullverket.

Enligt en artikel i Dagens Industri 9:e mars så har endast 500 svenska företag lämnat in sin CBAM-redovisning, trots att hela 6000 företag omfattas av de nya reglerna. Artikeln beskriver komplexiteten i CBAM-redovisningen och hur det ställer höga administrativa krav på företagen samtidigt som informationen från myndigheternas sida varit knapphändig. Då tröskelvärdena är så låga som 150 EUR, så omfattas även många små företag och det är långt ifrån alla underleverantörer som har den eftersökta informationen på plats än. Många företag verkar helt ha missat att de omfattas av reglerna, medan ett antal hundra har varit inne och öppnat rapporteringsverktyget men inte avslutat sin redovisning. Katarina är inte förvånad över att många givit upp. Hon berättar att flera av Alutrades kunder (som själva importerar) har haft frågor kring detta som Katarina har försökt vara behjälplig med så långt hon har kunnat.

- Det är ett administrativt monster, säger Katarina. Det är mycket och man har kort tid på sig. Det skall redovisas varje kvartal och redovisningen skall ske inom en månad. Man har alltså bara en månad på sig att samla in allt underlag. Det betyder att nästa redovisning, som gäller för första kvartalet 2024, så måste våra leverantörer först ta fram och sammanställa all denna information, skicka det till oss och sen ska vi hämta underlag från Tullverket, sammanställa all data och göra rapporteringen i EUs portal. Det är tufft! När det går i skarpt läge 1 januari 2026 så adderas det att leverantörernas underlag skall vara verifierat av tredje part.

Filerna som leverantörerna ska fylla i upptar 14 flikar i ett stort Excel ark och informationen handlar om både direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, inte bara Co2. Alla leverantörer utanför EU som vill exportera in till EU måste de göra den här administrationen oavsett om man har ett väl utvecklat miljöarbete eller inte.

- Vi är oerhört tacksamma över att vi har så tillmötesgående och kunniga leverantörer som har löst uppgiften och klarat att förse oss med underlag för CBAM. Utan deras tillmötesgående och kompetens hade vi inte haft en möjlighet att klara detta. Flera av dem har tillsatt personer som numera bara jobbar med detta, de har fått skicka folk på utbildningar och tagit in konsulter och det har varit kostsamt för dem.

Det är tydligt att det varit svårt med de nya reglerna för många och den snabba processen har lett till osäkerhet och svårtillgänglig information. Att ha skapat sitt första underlag kommer till viss del att förenkla processen framöver och det har underlättat för företagen att det initialt varit tillåtet att använda standardvärden. Men från juli detta år krävs det att företagen rapporterar in faktiska utsläppsuppgifter. Det betyder att svenska företag som importerar dessa varor måste få exakt utsläppsinformation från sina underleverantörer för varje produktionssteg. Denna information måste sedan uppdateras och rapporteras in varje kvartal. Om företag missar att rapportera dessa klimatdata, riskerar de bötesstraff på 10 till 50 euro för varje ton koldioxid som inte rapporterats. Dessutom kan de förlora möjligheten att bli godkända CBAM-deklaranter, vilket är nödvändigt för att få importera dessa varor från 2026.

- Vi förstår givetvis syftet med CBAM och tycker i grunden att det är bra. Det kommer att driva arbetet framåt, säger Katarina. Men hela den här administrationen runt omkring är otroligt tungrodd. Det krävs enormt mycket tid och resurser för detta och vi hoppas, inför att det går in i skarpt läge, att man har tagit till sig den här kritiken och förenklat arbetet. För som det är nu så straffas leverantörer, inom Europa men utanför EU, som har ett väl utvecklat miljöarbete med stora investeringar bakom som är väl så bra som det som produceras inom den Europeiska Unionen.

 

 

 

Växjö 2024-03-15

Läs mer på Dagens Industri: 5.400 svenska importörer missade CBAM-rapportering (di.se)

Läs mer på Dagens Industri: Experten tipsar: Så fixar du EU:s nya klimattull (di.se)

Publicerat: 2024-03-18
Vi på Alutrade

Kontakt

Vi har ett stort utbud av standardprofiler och hjälper mer än gärna till att skräddarsy produkter i aluminium. Ta kontakt med våra rådgivare för den bästa lösningen för dig och ditt företag.