Aluminium eller plast - hur väljer du material?

Att välja rätt material kan inte bara lyfta prestanda och kvalitet hos dina produkter, utan också fungera som en katalysator för produktutveckling och nyskapande. Om valet står mellan aluminium och plast – vad ska man då tänka på?

Aluminium – hållbart och formbart

Aluminium är ett metalliskt element med låg densitet vilket ger den en låg vikt för att vara en metall. Trots sin låga vikt har aluminium en mycket god hållfasthet, vilket kan vara en avgörande faktor i många applikationer där det är viktigt att materialet håller, inte rör på sig eller fjädrar. Aluminium är relativt lättbearbetat och formbart och det är möjligt att göra komplexa profiler med fina detaljer. Det är också viktigt att tänka på att olika legeringar av aluminium ger materialet olika egenskaper. Vissa legeringar gör aluminiumet hårdare och svårare att formge, medan andra gör det mjukare och lättare att forma. Det är därför viktigt att ta med även detta i beaktningen.

Aluminium har också en stark korrosionsbeständighet som gör att produkter bibehåller sin prestanda och yta även under påverkan av väder och omgivning. Dessutom har aluminium en god elektrisk ledningsförmåga och hög värmeledningsförmåga.

När det kommer till estetik finns det många olika ytbehandlingsmetoder att välja på när som påverkar aluminiumets utseende, så att man ofta kan välja färg och finish på ytan.

 

Plast – Lättvikt, mångsidighet och isolering

Plastmaterial kommer i olika varianter och har generellt sett lägre kostnad, väger mindre och är ännu enklare att forma än aluminium. Plast är dock betydligt mindre styvt än aluminium. För att uppnå ökad hållfasthet och styvhet kan plasten förstärkas med material som kolfiber, då benämns det som en komposit.

Kompositmaterial är både stela och lätta, men kan vara känsliga för punktbelastning. I jämförelse med aluminium är de också mindre återvinningsbara. Plastprodukter har inte samma livslängd som aluminiumprodukter.

Plast kan också fungera som en effektiv elektrisk isolator och har goda termiska isoleringsegenskaper, vilket kan vara en avgörande faktor i vissa tillämpningar. Dessutom erbjuder plast en bred palett av färger och estetiska möjligheter.

 

Klimat- och miljöaspekter

Valet mellan aluminium och plast har även klimat- och miljökonsekvenser att beakta. När det gäller framställning av plast, så finns det många olika typer av plast men de flesta av plastsorterna tar mindre energi att tillverka än aluminium. Mängden koldioxidutsläpp från aluminiumtillverkning varierar även beroende på vilken energikälla som används under processen. Det kräver med andra ord att man sätter sig in i just det materials tillverkning som man jämför för att få fram rätt underlag. Väljer man aluminium som tillverkats på ett miljömedvetet sätt, som exempelvis ALUearth® eller ALUearth+® så är skillnaden i klimatpåverkan inte så stor mellan plast och aluminium.

Plast väger mindre än aluminium, och detta kan positivt påverka utsläpp från transporter. Å andra sidan kan vissa plastmaterial vara svåra att återvinna och deras nedbrytningstider i miljön kan vara långa. Aluminiumets goda korrisionsbeständighet, styvhet och hållfasthet gör att det har en längre hållbarhet än plast. Hela 75% av allt aluminium som någonsin tillverkats är fortfarande i bruk och materialet kan dessutom återanvändas ett obegränsat antal gånger.

 

Välj medvetet: Viktiga frågor att överväga

Innan du fattar beslutet om vilket material som passar bäst för din produkt, är det bra att fundera över följande frågor:

  • Vilken är din produkts specifika användning och vilka krav måste materialet uppfylla?
  • Har vikten och hanterbarheten en betydande påverkan på produkten? Hur påverkas transport och energiförbrukning?
  • Hur påverkar materialet produktens estetiska utseende och design?
  • Kommer produkten att utsättas för korrosion eller påverkan från omgivningen? Kommer materialet utsättas för fysiska påfrestningar som kräver bra hållfasthet, styvhet, eller är det viktigt med flexibilitet och fjädring?
  • Hur påverkar materialet kostnaden och produktens livscykelkostnad?
  • Vilken är den övergripande miljöpåverkan av materialet sett till hela produktens livscykel - från utvinning till återvinning?

 

Vill du bolla frågor om din produktutveckling och materialval? Kontakta gärna våra rådgivare så kan de ge dig mer information och dela med sig av sin erfarenhet.

Publicerat: 2024-03-06
Vi på Alutrade

Kontakt

Vi har ett stort utbud av standardprofiler och hjälper mer än gärna till att skräddarsy produkter i aluminium. Ta kontakt med våra rådgivare för den bästa lösningen för dig och ditt företag.