CBAM - vad är det och vad innebär det för Alutrades kunder?

Den 1 oktober 2023 påbörjades introduktionen av CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) inom EU.

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) är EU:s nya verktyg för förebyggande av koldioxidläckage, dvs. styrande av utsläpp till länder utanför EU. Mekanismen tillämpas på så kallade CBAM-varor (som fastställs i en EU-förordning) som importeras från ett land utanför EU till EU.

Målet med mekanismen är att priserna på varor som importeras till EU bättre ska återspegla deras koldioxidinnehåll. Samtidigt vill man ge tredjeländer, utländska tillverkare och importörer i EU incitament att minska sina utsläpp.

Det har inte varit helt enkelt att hitta information om vad som gäller.
Så sent som i mitten av september 2023 utsåg Sverige tillsynsmyndighet, lotten föll på Naturvårdsverket.

Under infasningsperioden 231001-251231 så skall alla företag som importerar bland annat aluminium redovisa vilka växthusgaser som produkterna släppt ut indirekt & direkt, alltså inte bara Co2.
Administrationen kring detta verkar i nuläget bli omfattande.
Detta kommer att hanteras av oss för de artiklar vi säljer, du som kund behöver inte göra något.

Man behöver som importör också ha ett CBAM-tillstånd för att importera till EU.
Ansökan om CBAM-tillstånd kan göras i slutet av oktober 2023.

Till en början kommer man att kunna använda sig av schabloner vid rapportering om man inte har de verkliga värdena från sin leverantör.

 

From 260101 skall värden vara verkliga & verifierade av tredje part.

Då kommer också importören att behöva skaffa avgiftsbelagda utsläppscertifikat, dvs CBAM-certifikat.
Dessa skall motsvara de utsläpp som uppkommit vid tillverkning av varorna. Ett certifikat motsvarar 1 ton utsläpp kopplat till importerade varor. Medlemsstaterna säljer certifikaten på kommissionens handelsplats. Priset på CBAM-certifikaten beräknas varje vecka baserat på genomsnittet av föregående veckas auktionspriser i The European Union Emissions Trading System (ETS).
Våren 2023 har priset på en utsläppsrätt varit ca 85-90Euro.

 

Det finns i nuläget många frågetecken men vi hoppas att detta skall utkristalliseras under den här provperioden.

För dig som kund till Alutrade AB så innebär detta inte något extra arbete, vi tar hand om det!

 

 

 

 

 

 

Vad är CBAM?

CBAM står för "Carbon Border Adjustment Mechanism," och det är en mekanism inom EU som handlar om koldioxidjustering vid gränserna. Den tillämpas på import av vissa varor från länder utanför EU för att förebygga koldioxidläckage.

Varför har CBAM instiftats?

CBAM har införts för att se till att priserna på importerade varor till EU bättre återspeglar deras koldioxidinnehåll. Det syftar också till att ge incitament för tredjeländer, utländska tillverkare och importörer i EU att minska sina koldioxidutsläpp.

När börjar det gälla?

Introduktionen av CBAM inom EU påbörjades den 1 oktober 2023. Under en infasningsperiod kommer olika regler att gälla, inklusive krav på rapportering och användning av utsläppscertifikat. 

Vad innebär det för mig som kund till Alutrade?

Som kund till Alutrade AB behöver du inte oroa dig för extra arbete. Alutrade kommer att hantera administrationen kring CBAM för de varor de säljer. Du behöver inte själv rapportera utsläpp eller skaffa certifikat.

Var kan jag läsa mer om CBAM?

För mer detaljerad information om CBAM och dess specifika krav kan du kontakta din säljare på Alutrade, eller besöka EU:s officiella webbplats eller Naturvårdsverket för att få aktuell information om regler och riktlinjer kring CBAM. 

Publicerat: 2023-10-16
Vi på Alutrade

Kontakt

Vi har ett stort utbud av standardprofiler och hjälper mer än gärna till att skräddarsy produkter i aluminium. Ta kontakt med våra rådgivare för den bästa lösningen för dig och ditt företag.