Baldursson Home – Hållbara Exponeringslösningar i aluminium

Baldursson Home AB arbetar med framtagning av presentations- och marknadsföringsmaterial i form av bilder och texter och då i huvudsak i stora format, ämnade för mässor, butiker och offentliga lokaler. 

När man kommer upp i storlek, krävs det allt som oftast någon form av lösning, som en ram eller liknande, som ger bilden stabilitet och gör att den sitter snyggt på sin plats. Montering och demontering skall då helst kunna ske snabbt och det kräver en enkel, men genomtänkt konstruktion. Det tillsammans med önskan om att kunna ta fram miljövänliga alternativ till alla PVC-skyltar, som vår grafiska bransch använde sig av till stora delar. Det var då, för 15 år sedan, som ägaren Bragi Baldursson började skissa på det som kom att bli displaysystemet WellArt. Den Första WellArt produkten blev WellArt Frame, som bygger på att man printar på Wellpapp, som skärs och bigas för att sedan sättas fast med flikar på en aluminiumram. Denna produkt blev mycket populär och har använts flitigt av både butiker och på mässor. Utvecklingen av WellArt systemet har sedan fortsatt och resulterat i bland annat åtta godkända patent och ett 20-tal olika aluminiumprofiler.

Den senaste innovationen är WellArt Slide in, som är framtagen i första hand för att få bort alla affischplastfickor i butikerna, men som även passar utmärkt in i alla möjliga miljöer. Den här lösningen möjliggör en blixtsnabb montering av affischer och stora bilder och likaledes snabb borttagning.

WellArt displaysystemet har med tiden blivit komplett och täcker de flesta behov för exponering inomhus för butiker, mässor och offentliga lokaler. Detta har gjort att Baldursson Home har samlat alla WellArt-produkter under en egen hemsida www.greendisplay.se. Namnet Greendisplay kommer av att samtliga WellArt-produkter är till 100% återvinningsbara.

- När det uppkommer behov, där det saknas en lösning, ligger utmaningen i att hitta en konstruktion, som är så enkel som möjligt att använda, säger Bragi Baldursson. Man måste alltid tänka utifrån att tid är pengar för de som skall bruka produkten och därför måste det vara väl genomtänkt konstruktion. Om produkten är synlig, måste den vara attraktivt utformad. I fallet WellArt Frame försvinner ramen bakom bilden och syns därför inte, när bilden är på plats.

Aluminium är ett optimalt material för att skapa de konstruktioner som krävs. En viktig aspekt är att det går att anpassa måtten väldigt exakt med aluminium, vilket är en förutsättning för att kunna skapa funktionsmässigt såväl som designmässigt bra produkter.

Därutöver är naturanodiserad aluminium estetiskt tilltalande och passar oftast bra in i olika miljöer och sammanhang. Skulle kunden önska en annan färg, går det att lösa genom de anodiseringsfärger som finns att tillgå alternativt pulverlackering. Möjligheterna med aluminium är många.

När det gäller WellArts profiler, så används dessa oändligt många gånger, eftersom det är bara pappersmaterialet som byts, men när det ändå är dags, är aluminium återvinningsbart och det går att återvinna det i all oändlighet.

Kontakten med Alutrade började med att dåvarande produktionsledare fick i uppdrag att hitta en leverantör som kunde ta fram den första profilen som var en egendesignad snäpp-profil. Valet föll på Alutrade och samarbetet fungerade så bra att Baldursson Home aldrig behövt fundera på en ny kontakt efter det.

- Alutrade har varit vår leverantör av aluminiumprodukter i 17 år, d.v.s. under hela vår resa med WellArt och lite till. Under hela den tiden har vi upplevt ett nära samarbete, där vi kunnat diskutera och samarbeta på ett utmärkt sätt. Vi kan således ta del av deras stora kunskap på området, när vi designar våra produkter och bolla idéer så att det blir rätt från början. En utmärkt leverantör, som bryr sig.

Johan Schneider, distriktsäljare på Alutrade, är en av de som haft mycket kontakt med Baldursson Home genom åren och han kan bara instämma i att samarbetet fungerat väl.

- Då Baldursson alltid varit ett företag med väldigt mycket produktutveckling så visar detta prov på samarbetet tillsammans med både sälj och teknikavdelningen på Alutrade, berättar Johan Schneider.  Våra tekniker har ofta blivit inkopplade vid produktutveckling och det blir roligare när fler enheter på vår arbetsplats blir integrerade och samarbetet mellan oss och kunden blir djupare och ännu roligare.

Alutrade har också använt sig av ett flertal av Baldursson Homes produkter på olika mässarrangemang där det enkelt går att byta ut motiv utan att hela produkten behöver bytas ut, helt rätt ur miljöhänseende.

Publicerat: 2023-10-25
Vi på Alutrade

Kontakt

Vi har ett stort utbud av standardprofiler och hjälper mer än gärna till att skräddarsy produkter i aluminium. Ta kontakt med våra rådgivare för den bästa lösningen för dig och ditt företag.