Aluminiumplattor

Aluminiumplattor i olika varianter

Höghållfasta aluminiumplattor
Genom en speciell tillverkningsprocess för tjocka plattor (< 100 mm) erhålls material med mycket hög hållfasthet

Planfrästa aluminiumplattor
Vid höga krav på planhet kan en planfräst platta användas. En planfräst platta er en variant av en gjuten platta.

Gjutna aluminiumplattor
Gjutna plattor används vid krav på planhet och formstabilitet. Materialet är precisionsgjutet och i det närmaste fritt från spänningar och porer.