Stål eller aluminium – vilket material ska du välja när?

Det är lätt hänt att fastna i gamla fotspår och tankemönster även när det gäller så kreativa aktiviteter som att utveckla nya produkter. Ofta tittar man på hur man har gjort liknande produkter tidigare och förutsätter att det är nödvändigt att välja samma material som man brukar. Det kan till och med leda till att man anpassar produkten efter materialet, i stället för att utgå från vilka behov man faktiskt har för sin produkt och anpassa materialet efter det.

 Att göra medvetna val när det kommer till material kan inte bara höja prestanda och kvalitet hos dina produkter, det kan även vara en katalysator för produktutveckling och innovation.

Så vad ska man tänka på när man väljer mellan materialen stål och aluminium?

 

Aluminium – lätt, korrosionsbeständigt och enkelt att bearbeta

Vi på Alutrade älskar aluminium och det finns goda skäl för det. Aluminium är en metall som utmärker sig genom sin låga densitet, vilket gör det till en av de lättaste vanligt förekommande metallerna. Aluminium väger bara en tredjedel så mycket som stål. Denna aspekt är viktig när det handlar om att reducera den totala vikten av dina produkter, vilket kan minska transportkostnader. Vikten kan även påverka den enskilda produktens egenskaper, göra den mer lätthanterlig, energieffektiv eller användarvänlig, beroende på hur produkten används.

Aluminiumets starka korrosionsbeständighet möjliggör långvarig prestanda och bevarande av ytan även under påverkan av väder och miljö. Detta innebär att dina produkter kan bibehålla såväl sitt estetiska utseende som sina funktionella egenskaper även under påverkan av skiftande väderförhållanden och annan påverkan från omgivningen.

Aluminium har också en utmärkt elektrisk ledningsförmåga, vilket gör det till ett eftertraktat material inom elektronik och kraftöverföringssystem. Även när det gäller värmeledningsförmåga så är den hög hos aluminium.

En annan viktig aspekt är att aluminium är lättbearbetat och det finns stora möjligheter att skapa komplexa profiler av aluminium med fina detaljer, som kan vara svårt att efterlikna med andra material.

 

Stål – starkt och allsidigt

Stål är känt för sin styrka och hållbarhet. Dessa egenskaper gör materialet till en utmärkt kandidat när det gäller konstruktioner och produkter som måste tåla tung belastning och mekanisk stress. I tunga, lastbärande applikationer spelar styrka en betydande roll. Generellt sett är stål mer robust än aluminium. Om materialet kommer att utsättas för mycket höga temperaturer så är stål också ett mycket bra val, då det har en högre smältpunkt än aluminium och därför tål den höga värmen bättre.

Stål är dock mer känsligt för korrosion än aluminium. Man kan vidta olika åtgärder för att förbättra stålets korrosionsbeständighet, som till exempel applicering av skyddande beläggningar, användning av korrosionsbeständiga legeringar, galvanisering eller målning.

Stålet kan också vara ett mer ekonomiskt val för omfattande produktion av vissa produkter. Priser kan dock variera och när man väger in prisaspekten är det alltid viktigt att se till helheten.

 

Klimat och miljö

Alla val vi gör påverkar även vår miljö och vårt klimat. När man talar om miljö- och klimatpåverkan är det viktigt att se till materialets hela livscykel. Stålproduktion kräver vanligtvis höga energiinsatser och genererar betydande utsläpp av växthusgaser under såväl utvinning som bearbetning. Aluminium har en mindre energiintensiv utvinning och process, vilket minskar den totala miljöpåverkan. Dessutom har aluminium en betydligt högre återvinningsgrad och kan återanvändas med relativt låg energiförbrukning. Materialets hållbarhet i sin specifika applikation spelar naturligtvis också in i avvägningen, då produkter som håller och inte behöver bytas ut minskar onödig konsumtion.

 

Vad du måste tänka på vid val av material

Innan du beslutar dig för vilket material du ska välja, så tänk noga igenom följande frågeställningar:

- Tillämpningsområde: Vilken typ av produkt ska du tillverka och vilka specifika krav ställs på materialet?

- Vikt och Transport: Har vikten en avgörande roll för produkten? Hur påverkar materialet transportkostnader, energiförbrukning och användarvänlighet?

- Estetik och Design: Vilken stilistisk utformning och designstruktur strävar du efter? Aluminium erbjuder en modern och distinkt estetik medan stål ger en mer robust och industriell känsla.

- Motståndskraft mot Korrosion: Kommer dina produkter att utsättas för fukt eller korrosiva förhållanden?

- Kostnadsanalys: Vilket material stämmer bäst överens med din budget och den planerade produktionsvolymen?

- Klimat och miljö: Vilket material är mest klimatsmart för just din applikation?

 

Det viktiga är att du gör ett medvetet och kvalificerat val. Överväg för och nackdelar och ta reda på hur ett innovativt materialval skulle påverka din produkt. Vi på Alutrade hjälper dig gärna vidare så tveka inte att kontakta våra rådgivare om du vill diskutera vad som passar din applikation bäst.

Publicerat: 2023-11-22
Vi på Alutrade

Kontakt

Vi har ett stort utbud av standardprofiler och hjälper mer än gärna till att skräddarsy produkter i aluminium. Ta kontakt med våra rådgivare för den bästa lösningen för dig och ditt företag.