Solenergi för framtidens skull

Takytan på vår senaste lagertillbyggnad täcks sedan några veckor tillbaka av solpaneler. Installationen är en del av vårt strategiska hållbarhetsarbete för att minska vårt klimatavtryck.  — Det här ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete. Just nu arbetar vi intensivt med hållbarhetsfrågor där vi har Agenda 2030 som utgångspunkt, säger Katarina Blomkvist, kvalitets-och miljöchef på Alutrade.

Att solenergi är bra för klimatet vet du säkert redan. Solpanelerna fungerar dessutom perfekt i vårt något kalla klimat då solceller ger mest effekt i svalare temperaturer.

Vad gör vi mer på Alutrade i arbetet för ekologisk hållbarhet? 25% av vår elanvändning utgörs av solpanelerna och den övriga elanvändningen använder vattenkraft för att producera el. Vår verksamhet i Växjö — kontor, lager och produktion — är i det stora hela helt fossilfri. Undantaget är tjänstebilar, som vi senaste åren har börjat förnya och ersätter successivt med hybrid- och elbilar. Vid vår fastighet i Växjö har vi även utökat antalet laddningsstationer för elbilar. Dessa används främst av medarbetare och besökare men de kan även användas av vem som helst som vill ladda sin elbil.

Tillsammans med våra leverantörer tar vi ansvar för att det aluminium som produceras nyttjas och hanteras både hållbart och cirkulärt. De aluminiumverk som vi samarbetar med har ett väletablerat miljötänk och arbetar ständigt med strategiskt miljöarbete. En stor del av de profiler vi levererar pressas med energi från vindkraftverk och solceller. Processvattnet från dessa profiler hanteras dessutom genom en egen reningsanläggning.

— Flera av våra största leverantörer av profiler installerar just nu tiotusentals kvadratmeter solceller och ett av verken har dessutom flera egna vindkraftverk och fler är på gång. Vi tar också en stor andel av våra transporter med båt och järnväg, vilket minskar våra CO₂-utsläpp dramatiskt. Som sagt — ett intensivt hållbarhetsarbete både hos oss och i samarbete med våra leverantörer. Det gäller att jobba i hela värdekedjan för att nå hållbara förändringar, säger Katarina Blomkvist

Vårt hållbarhetsarbete handlar inte bara om den ekologiska aspekten. Vi arbetar även med social och ekonomisk hållbarhet och vi arbetar för att ta ett helhetsgrepp för att möta kraven både från våra kunder, samarbetspartners och alla våra övriga intressenter.

Publicerat: 2022-06-13
Vi på Alutrade

Kontakt

Vi har ett stort utbud av standardprofiler och hjälper mer än gärna till att skräddarsy produkter i aluminium. Ta kontakt med våra rådgivare för den bästa lösningen för dig och ditt företag.