Små kvantiteter – Stora möjligheter

Vad är det som avgör hur stora eller små volymer vi kan tillverka? När lönar det sig att ta fram ett specialtillverkat verktyg för en aluminiumprofil? Johan Schneider, distriktsäljare på Alutrade, hjälper oss att svara på dessa frågor.

Varje kund har unika behov och projekt som kräver skräddarsydda aluminiumlösningar. På Alutrade förstår vi värdet i att tillgodose våra kunders olika behov och strävar alltid efter att erbjuda flexibilitet i kundanpassade specialprofiler. Ibland behöver kunden stora kvantiteter men ibland krävs bara en liten kvantitet av en profil till ett projekt.

Men vad är det som avgör hur stora eller små volymer vi kan tillverka? När lönar det sig att ta fram ett specialtillverkat verktyg för en aluminiumprofil? Och vad är det som gör att Alutrade kan erbjuda denna flexibilitet? Johan Schneider, distriktsäljare på Alutrade, hjälper oss att svara på dessa frågor.

Hur kommer det sig att Alutrade kan vara flexibla och leverera både stora och små volymer?

- Det har att göra med att vi alltid utgår från varje kunds behov och dessa behov kan varierar stort. Vissa profiler köps i stora tonnage medan andra profiler köps i betydligt mindre kvantiteter. Oavsett volym så är varje profil nödvändig för kunden och dess slutprodukt. Det kan t.ex. vara en profil, som en liten klämma i en ramkonstruktion, som inte väger så mycket men som ändå är nödvändig för konstruktionen och då måste även den lilla profilen tillverkas. En fördel med oss på Alutrade är att vi inte har ett eget pressverk utan jobbar med flera olika verk med olika specialiteter. Det ger oss en flexibilitet att kunna lägga projekt hos det pressverk som är bäst lämpad för den specifika profilen.

Vad menas med ”stora” och ”små” kvantiteter?

- Om man utgår från en normalstor profil så är en optimal pressningsvolym från 3 ton och uppåt. När man pressar en mindre kvantitet måste man byta verktyg efter kortare tid, vilket då innebär ett produktionsstopp för pressverket vilket kan medföra en ställkostnad. En minsta ordervolym hos oss är vanligtvis runt 250–300 kg.

Vad är det som avgör hur små kvantiteter vi kan leverera?

- Det är flera faktorer som avgör men framför allt är det hur profilen ser ut och vad profilen väger som spelar in. Men vi ser alltid till kundens behov och till helheten kring kunden när vi kommer överens om leveranskvantiteten.

När lönar det sig att ta fram ett nytt verktyg? Finns det någon fast gräns?

- Nej, det finns ingen fast gräns. Att ta fram en specialprofil gör ofta att du kan optimera en produkt på flera sätt; spara montagetid, spara in på materialkostnader, minimera vikt mm. Allt detta kan innebära stora besparingar på produkten som helhet och då kan det verkligen löna sig att ta fram ett nytt verktyg även för en liten detalj trots låga volymer. En fördel med aluminium är att kostnaden för profilverktyg är förhållandevis liten.

Har du något exempel på hur en specialprofil i liten volym skulle kunna vara fördelaktigt för kunden?

- Jag hade den här frågan uppe senast igår. En kund ville tillverka en ram genom att montera ihop en L-profil och en U-profil med ett skruvförband. Tillverkar vi ett verktyg istället så sparar kunden både monteringstid och pengar genom att vikten blir lägre.

 

Sammanfattningsvis finns det många olika faktorer att ta hänsyn till när man ska avgöra om det är lönsamt att ta fram en specialprofil och hur stor volym denna kan levereras i. Varje fall bedöms unikt utifrån de specifika förutsättningarna. Man ska dock inte vara rädd för att ställa frågan! Det innebär ofta en högre kostnad per producerad meter profil, men det kan vara värt det om man ser till helheten.

Att beställa mindre kvantiteter kan också bidra till att minska överproduktion, spara in på lagerhållning och transportkostnader. Väl utformade aluminiumprofiler kan optimera en produkt, både vad gäller vikt, materialkostnad och montering.

Kontakta gärna våra säljare på Alutrade för att diskutera just dina behov och se hur vi kan hjälpa dig.

Publicerat: 2024-06-26
Vi på Alutrade

Kontakt

Vi har ett stort utbud av standardprofiler och hjälper mer än gärna till att skräddarsy produkter i aluminium. Ta kontakt med våra rådgivare för den bästa lösningen för dig och ditt företag.