Resultatet av kundnöjdhetsundersökningen 2022

Aluminiumföretaget Alutrade AB presenterar sitt årliga kundnöjdhetsresultat för 2022. Trots att försäljningen har ökat med drygt 40% har företaget lyckats förbättra sina resultat något jämfört med 2021.

Alutrade är stolta över att ha en stark kundfokusering som en av de centrala värderingarna. För att mäta hur nöjda kunderna är med deras tjänster utförs en kundnöjdhetsundersökning varje år. För att få ett bredare urval görs intervjuer med 72 slumpmässigt utvalda kunder som har handlat av Alutrade under året. Frågorna som ställs handlar om Alutrades leveranssäkerhet, kvalitet på produkter, servicegrad och tillgänglighet som kunden har fått bedöma på en skala mellan 1 till 5, där 5 är jättebra.

Anders Johansson som jobbat med intervjuerna säger att de flesta är väldigt positiva till att delta. Det är även glädjande att även de som haft problem eller reklamationer har varit nöjda med hur Alutrade hanterat det.

Resultatet av årets undersökning blev 4,46, en marginell förbättring jämfört med 2021 då resultatet låg på 4,44. Leveranssäkerhet, servicegrad och tillgänglighet har fått högre betyg jämfört med förra året, men kvalitet har tappat lite. Det tror Mattias Söderqvist, VD för Alutrade, kan förklaras av att försäljningen ökat så pass mycket under året.

- Vi är nöjda med att ha förbättrat flera punkter och att 4,46 av 5 är ett bra betyg. Vi kommer aldrig bli helt nöjda innan alla våra kunder ger oss 5 av 5, säger Mattias Söderqvist.

Alutrade är glada över att de återigen kan se en positiv förbättring av kundnöjdhetsundersökningen och lovar att fortsätta att arbeta för att ge sina kunder den bästa servicen.

Publicerat: 2023-03-08
Vi på Alutrade

Kontakt

Vi har ett stort utbud av standardprofiler och hjälper mer än gärna till att skräddarsy produkter i aluminium. Ta kontakt med våra rådgivare för den bästa lösningen för dig och ditt företag.