Vårt miljöansvar

Aluminium — den gröna metallen

Ett smart val för miljön

Aluminium kallas ofta för den gröna metallen. Det finns mer aluminium än någon annan metall i jordskorpans ytterlager, som anses innehålla cirka 8 viktprocent aluminium. Den mest brytvärda råvaran för aluminium är bauxit. 

Ett av skälen till att aluminium anses vara ett bra materialval för miljön är dess höga återvinningsbarhet. 4-5% av energin som går åt för att framställa aluminium är allt som behövs vid omsmältningsprocessen. Aluminium går dessutom att återanvända hur många gånger som helst utan att de goda egenskaperna går förlorade. Vi på Alutrade sorterar allt vår aluminium-avfall per legering. Det går direkt tillbaka in i systemet för att sedan användas åter - om och om igen.

Metallens låga vikt gör den idealisk för att minska vikten på produkter och därmed bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen, särskilt inom fordonsindustrin. 

Aluminium är naturligt korrosionsbeständigt och har en lång livslängd.Hela 75% av all aluminium som någonsin producerats är fortfarande i bruk. 

Dessutom möjliggör aluminiums flexibilitet och formbarhet hållbar design och tillverkning av energieffektiva byggnader och produkter.

 

ALUearth® och ALUearth+®

Alutrade har nu tagit fram ALUearth® och ALUearth+® för att göra det lättare för dig att välja ännu grönare aluminium.

ALUearth® innebär låga koldioxidutsläpp och har ett genomsnittligt koldioxidavtryck på 4,0 per kilo primäraluminium, jämfört med det globala genomsnittet på 16,7. Detta uppnås genom användning av vatten-, vind- och solkraft i framställningsprocessen. Ett lågt koldioxidavtryck minimerar utsläppen av växthusgaser, vilket bidrar till att begränsa negativ påverkan på klimatet som i sin tur stödjer en mer hållbar och balanserad ekologisk miljö.

Vid framställningen av ALUearth+ nyttjas omsmält aluminium från process-skrot och kasserade profiler. Eftersom det går åt betydligt mindre energi för att smälta om aluminium, jämfört med att producera nytt, så sänker detta koldioxidutsläppen till ca 0,5 Co2/kg, enligt redovisat beräkningssätt. Att använda omsmält aluminium minskar behovet av att framställa nytt, sparar energi, minimerar avfallsmängder och främjar en hållbar cirkulär ekonomi, vilket i slutändan bidrar till en mer resurseffektiv och miljövänlig verksamhet.

 

Grön energi för framtidens skull

Tillsammans med våra leverantörer tar vi ansvar för att det aluminium vi jobbar med produceras och hanteras hållbart. De pressverk som vi samarbetar med har ett väletablerat miljötänk och arbetar ständigt med strategiskt miljöarbete.En stor del av de profiler vi levererar pressas med energi från vindkraftverk och solceller. Processvattnet från dessa profiler hanteras dessutom genom egna slutna reningsanläggningar.

På Alutrades anläggning i Växjö använder vi fossilfri energi och 25% av elförbrukningen kommer från våra egna solceller.

ALUearth

ALUearth med 4,0 CO2/kg

ALUearth är framställt av primäraluminium som har ett maximalt koldioxidutsläpp på 4,0 Co2/kg. 

ALUearth+

ALUearth+ med minst 95% omsmält aluminium

ALUearth+ är framställt av minst 95% omsmält aluminium från process-skrot och kasserade profiler, vilket ger ALUearth+ ett koldioxidutsläpp på 0,5 Co2/kg. 

Ett ännu grönare alternativ

ALUearth

Läs mer om ALUearth, ALUearth+ hur vi arbetar med miljöfrågor.

Certifierade enligt ISO 9001 och 14001

Vi är ISO-certifierade

Du kan känna dig trygg med att vår verksamhet uppfyller alla de krav som gäller för de aktuella ISO-standarderna.