Vårt miljöansvar

Aluminium — den gröna metallen

Grön energi för framtidens skull

Det finns mer aluminium än någon annan metall i jordskorpans ytterlager, som anses innehålla cirka 8 viktprocent aluminium. Den mest brytvärda råvaran för aluminium är bauxit. Att just bauxit blivit utgångsmaterial för aluminium beror främst på innehållet av aluminiumoxid är högt, ofta 50-65 procent, vilket ger ett metallinnehåll på 25-30 procent.

Aluminium är dessutom lätt att återvinna – omsmältningen kräver endast 5% av den energi som går åt för att framställa primäraluminium. Resultatet är att mer än en fjärdedel av den totala världsproduktionen av aluminium utgörs av sekundäraluminium, som framställs ur skrot.

Tillsammans med våra leverantörer tar vi ansvar för att det aluminium som produceras nyttjas och hanteras både hållbart och cirkulärt. De aluminiumverk som vi samarbetar med har ett väletablerat miljötänk och arbetar ständigt med strategiskt miljöarbete. En stor del av de profiler vi levererar pressas med energi från vindkraftverk och solceller. Processvattnet från dessa profiler hanteras dessutom genom en egen reningsanläggning och profilerna pressas med material certifierat enligt ISO14067:2018.

ALUearth — vår miljögaranti till dig

ALUearth är vår miljögaranti och vårt erbjudande till dig som vill känna dig säker på att det aluminium du köper har producerats med hållbarhet och miljötänk som främsta prioritet.

Genom förändrade beteenden kan vi tillsammans göra stor skillnad för miljön och påverka positivt för en
hållbar framtid. Som aluminiumleverantör känner vi ett stort ansvar och vi försöker alltid tänka ”grönt” i det vi gör - från det lilla till det stora. Det vårt ansvar att arbeta hållbart ur ett miljöperspektiv och se till att vårt avtryck på miljö, klimat och naturens resurser blir så osynligt som möjligt.

ALUearth ska göra det lätt för dig att förstå hur vi arbetar för att uppnå dels våra interna miljömål, dels de globala målen. Hos Alutrade ska du inte behöva fråga efter grönt material - vi levererar redan vårt material på ett så grönt och miljövänligt sätt som vi bara kan. För oss är det en självklarhet att material som är framtaget med omtanke om miljön och på ett hållbart sätt inte ska kosta något extra. Det är vårt löfte till dig och till planeten.

 

Vårt löfte till dig och planeten

ALUearth — vår miljögaranti till dig

ALUearth är vår miljögaranti till dig och din verksamhet. Läs mer om hur vi tänker kring miljöfrågor.

Certifierade enligt ISO 9001 och 14001

Vi är ISO-certifierade

Du kan känna dig trygg med att vår verksamhet uppfyller alla de krav som gäller för de aktuella ISO-standarderna.