Så arbetar Alutrade med kvalitet

Kvalitetsarbete är viktigt för alla organisationer, oavsett vilken bransch man verkar inom. Det handlar om att säkerställa att produkter eller tjänster uppfyller kundens krav och förväntningar, samtidigt som man effektiviserar och förbättrar företagets processer. Ett effektivt kvalitetsarbete kan leda till ökad kundnöjdhet, minskade kostnader och ökad konkurrenskraft. 

Alutrade har ISO 9001 som grund för sitt kvalitetsarbete. Detta är en internationell standard för kvalitetsledningssystem som fokuserar på att säkerställa kundnöjdhet genom kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar av företagets processer. Men Alutrade har valt att anpassa sitt verksamhetssystem utifrån hela verksamheten inte bara kvalitetsstyrning-/säkring, utan har också inkluderat arbetsmiljö, ekonomi, HR och andra områden som inte ingår i ISO-standarden. Detta visar på en större satsning på kvalitet och hållbarhet i företaget och ett stringent arbetssätt i hela verksamheten 

- Vi jobbar väldigt mycket med processer. Våra kvalitetsutfall är galet bra. När vi mäter avvikelser så inkluderar det inte bara produktens kvalitet utan även mjuka värden, som tillgänglighet på säljare, interna svarstider och liknande, säger Katarina Blomkvist som är Kvalitets- och miljöchef på Alutrade.  

En viktig del i Alutrades kvalitetsarbete är att hitta grundorsaken till eventuella problem eller avvikelser. För att göra detta använder vi oss bland annat av metoden "5- why", vilket handlar om att ställa frågan "varför" minst fem gånger för att borra ner på djupet och hitta grundorsaken. Genom att arbeta strukturerat på det här sättet kan man hitta grundorsaken till problem och effektivt åtgärda dem för att förbättra kvaliteten på produkter och processer. Katarina ger ett exempel; 

- Om en maskin läcker olja, så frågar vi oss själva varför. Svaret kanske är att packningen är dålig - varför? För att vi har bytt leverantör – varför har vi gjort det? Och så vidare. Till slut hittar man grundorsaken och kan åtgärda den. Sedan jobbar vi igenom hela kedjan och inkluderar även våra leverantörer.  

En annan metod som Alutrade också använder är Ishikawadiagrammet, eller fiskbensdiagrammet, för att hitta grundorsakerna till problem eller avvikelser. Diagrammet delar upp problemet i sex olika kategorier: material, utrustning, människa, metod, miljö och ledning. Genom att djupdyka i varje kategori kan man hitta de bakomliggande orsakerna till problemen och effektivt åtgärda dem. Utan metodiken kan det vara svårt att ta med alla aspekter i beräkningen och riskerar att fokusera på fel saker. Katarina berättar om ett exempel med en tidigare utmaning på företaget där vi hade en del administrativa fel. Med den här metoden identifierades att en medarbetare blandade ihop 4:or och 7:or när det var stressigt och mycket att göra.  

- Efter att ha identifierat problemet genom att använda Ishikawadiagrammet så kunde vi jobba för en mindre stressig miljö och vara extra vaksamma på 4:or och 7:or, säger Katarina. Utfallet följdes upp och efter ett år var dessa fel mer eller mindre borta. 

Alutrade har också valt att inkludera sina leverantörer i sitt kvalitetsarbete. Ines Zdenac som jobbar med inköpskvalitet berättar: 

- Alutrade har startat kvalitetsprojekt med flera leverantörer där vi har veckovisa möten, avstämningsmöten en gång i månaden och en gång i kvartalet reser vi till leverantörerna och har avstämningar på plats.  

Arbetet med leverantörerna utgår från en handlingsplan som man gemensamt tagit fram, där det tydligt framgår hur förändringar ska ske och vem som ska göra vad. Vissa saker kräver att både Alutrade och leverantören gör en insats. 

- Detta gör att man kan arbeta tillsammans för att uppnå högsta möjliga kvalitet på våra produkter och tjänster, säger Ines.  
 

Publicerat: 2023-04-26
Vi på Alutrade

Kontakt

Vi har ett stort utbud av standardprofiler och hjälper mer än gärna till att skräddarsy produkter i aluminium. Ta kontakt med våra rådgivare för den bästa lösningen för dig och ditt företag.