Nya krav gällande legeringar med bly

av | sep 30, 2020

Med start från och med 18/5 2021 får leverantörer inom elektronik- och bilindustrin samt leverantörer av medicintekniska komponenter för invärtes bruk inte längre leverera detaljer som innehåller legeringar med bly enligt RoHS direktiv 2018/740/EU. De legeringar som berörs är bland annat 6026, 2007 och 2011. 

Hur påverkar det dig som aluminiumanvändare?

Om din bransch inte är aktiv inom elektronik- och bilindustrin eller levererar medicintekniska komponenter för invärtes bruk, får ni fortsättningsvis använda legeringar med bly enligt reglerna för REACH/RoHS. 

Om din bransch är aktiv inom elektronik- och bilindustrin eller levererar medicintekniska komponenter för invärtes bruk, får bland annat legering 6026, 2007 och 2011 ej vara en del av innehållet i era detaljer från och med 18/5 2021. 

Alutrade kan erbjuda blyfria* legeringar med jämförbart goda egenskaper för bearbetning. Vill du ha mer information om de nya legeringarna eller veta mer om hur de nya reglerna påverkar era inköp? Välkommen att höra av dig till din kontaktperson på Alutrade så hjälper vi dig. 

Totalförbud från och med år 2025

År 2025 kommer totalförbud införas för alla legeringar med bly i. Förbudet gäller då samtliga branscher.

Vad är REACH och RoHS?*

REACH-direktivet är en EU-förordning som styr produktion och användande av kemikalier. Förordningen innehåller bland annat regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner för ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera kunder.

RoHS-direktivet är även det en EU-förordning och har som syfte att ersätta och begränsa farliga ämnen i elektronik. Direktivet ska också förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från elektronikavfall samt skydda människors hälsa och miljö.

 

* De blyfria legeringarna innehåller <0,1% bly
* Läs mer om REACH och RoHS-direktiven här: 
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/elektrisk-och-elektronisk-utrustning-rohs/kort-om-elektronikreglerna

Frågor? Kontakta din säljkontakt eller ring oss på telefon 0470-74 54 00.

Nyheter Nya krav gällande legeringar med bly