Alutrade expanderar och effektiviserar lagerutrymmet, som ett led i den ökade orderingången.För att bättre tillgodose kundernas behov av lagerhållning samt att vara proaktiva inför hösten
– som ser väldigt lovande ut – har företaget investerat i nya grenställ och nya pallställ. Utökningen innebär ca 20% i kapacitet.

– “Vi har sedan oktober förra året sett en ökning. Just nu taktar vi 20% bättre än förra året”, säger Mattias Söderqvist, VD på Alutrade. -”Varje år fyller vi på med nya kunder och jag vill
påstå att i år har vi fler nya kunder än normalt, vilket visar sig i orderingången. Hittills i år har vi fått in ca 120 nya kunder. Ökningen sker i ett antal olika branscher. I början av året gjorde
vi all-time high på antalet sålda verktyg. Som läget ser ut just nu kommer vi dessutom att få en ännu starkare höst än förra året. Vi kommer även att nyrekrytera under hösten.”

Nyheter Ökad orderingång leder till expandering av lagerutrymmet