Fortsatt förhöjda råvarupriser efter stimulansboom

Det har säkert inte undgått någon att priserna för aluminium skjutit i höjden ordentligt under våren. Som ett led i att världsmarknadspriserna och råvarupriset höjts, har även vi tvingats höja priserna på våra produkter.

Vad är då anledningen till prishöjningarna? I huvudsak finns det främst tre faktorer som påverkar:

  • Bidrag och stimulanspaket i samband med pandemin. Det har lett till att varukonsumtionen har ökat. Även investeringar och utveckling av “grön teknik” har ökat och där spelar aluminium en stor roll. Stora delar aluminium går till bilindustrin och även till vindkraftverk med mera.

  • En så pass stor efterfrågan på material i Europa att de inhemska producenterna har svårt att hinna med samt att det är begränsad tillgång på det material som importeras.

  • Kina står för en stor del av världsförbrukningen av metaller, även aluminium. Vad som händer i Kina påverkar ofta världsmarknadspriserna.

Hur länge kommer priserna hålla nuvarande nivå och kommer de stiga ännu mer?

  • När antingen efterfrågan sjunker eller tillgången på material ökar – då kommer priserna att börja gå ner.

Vad kan vi förvänta oss under andra halvan av 2021? Bjarne Schieldrop är chefsanalytiker på SEB med inriktning på handelsvaror och följande är hans kommentarer vad gäller våren som gått men också hur läget ser ut framöver:

– Priserna på industriella metaller har stigit med 10% sedan vår tidigare prognos den 18 februari 2021. Världen har på vissa sätt börjat normaliseras – delvis på grund av Covid-19-vaccinationer och att både finanspolitiska och monetära stimulanser börjar avta. Vi har också passerat 100-årsjubileet för det kinesiska kommunistpartiet med mindre behov av ”blå himmel”-politik och allmän stimulans nu än inför jubileet. Under andra halvåret 2021 är vi mycket mer försiktiga när det gäller prisökningar. Vi förväntar oss fortfarande höga priser men vi misstänker att topparna för 2021 nu mest ligger bakom oss förutom Brent (råolja som utvinns i Nordsjön) och kanske också aluminium.

Aluminium: Kraftig uppgång, cost-push inflation och demand pull inflation

– ARA-kolpriserna har stigit med 84% sedan början av 2021 med ett aktuellt pris på 127 USD / ton. Det är det högsta priset sedan 2011. Aluminiumpriset baserat på 3-månaders kurs har ökat med 27% sedan årets början med ett nuvarande pris på 2500 USD / ton vilket även det är det högsta sedan 2011. Cirka 65% av den globala aluminiumförsörjningen är baserad på koleldad kraftproduktion. Det aktuella kolpriset förklarar dagens aluminiumpris till 50 USD / ton baserat på regression från 2009 till 2019 års data. Den 28 juni tillkännagav Ryssland en exportskatt på aluminium på 15% från augusti till december för att hantera den inhemska inflationen. Hittills har det inte höjt LME: s 3-månaderskurs även om den europeiska premien har ökat med 53 USD / ton sedan dess. Kolpriserna kommer eventuellt fortfarande vara mycket förhöjda inför kommande vinter, men förväntas sjunka tillbaka till en mer normal nivå på 75-85 USD / ton senare under 2022. Det skulle kunna innebära ett aluminiumpris som närmar sig USD 2 000 / ton. Den globala marknaden förväntas ha ett litet underskott till 2025 med globala lager som sjunker tillbaka till 2019 års nivåer fram till 2025. Vid nyproduktion kommer det emellertid i allt högre grad krävas grönproducerad produktionskapacitet snarare än kolbaserad, vilket kräver en marginalkostnad på 2600 USD / ton eller högre för att det ska kunna genomföras.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta din distriktsansvariga säljkontakt – kontaktuppgifter hittar du här.

 

 

Nyheter Fortsatt förhöjda råvarupriser efter stimulansboom