I tisdags förra veckan deltog hela företaget i en utbildning på Linnéuniversitetet, för att ytterligare öka kompetensen gällande hållfasthetslära.
En mycket givande och lärande dag!

Nyheter Utbildning i hållfasthetslära