ALUTRADE VINSTDELAR ÖVER EN MILJON OCH BYGGER GYM

Efter ett starkt 2020 trots det rådande läget med Covid-19, vinstdelar aluminiumföretaget Alutrade över en miljon kronor till sina medarbetare. Företaget gör även en större friskvårdssatsning och bygger gym i lokalerna.

Alutrades vinstdelning är direkt kopplad till årets resultat och grundar sig i en syn på att alla är delaktiga i företagets framgångar. Oavsett befattning får alla medarbetare samma belopp. Vinstdelningen blir en positiv avrundning på året som gått och är ett sätt att fira ett bra resultat.

– Vi märker att vinstdelningen stärker teamkänslan, delaktigheten och ökar motivationen. Varje enskild medarbetare ska kunna känna att det man gör påverkar och gör skillnad, säger Christer Hagberg, ekonomichef och delägare.

– Jag känner att jag har möjlighet att påverka. Vi är alla med och bidrar till resultatet och får tillsammans ta del av det, säger Mikael Gerhardsson, maskinoperatör.
– En annan viktig del är att vi alltid ställer upp för varandra. För att vi ska kunna lyckas som ett lag, är var och en av oss viktiga och vi bidrar på olika sätt, säger Asad Jamshidy, maskinoperatör.

Trots ett utmanande år gjorde bolaget det bästa resultatet någonsin och i slutet av 2020 påbörjades projektet med att bygga ett gym i de befintliga lokalerna. Idén om ett gym på företaget kommer från uppfattningen om att medarbetarnas välmående är kopplat till företagets resultat. Att alla mår bra, får ihop vardagspusslet med en balans av arbete, fritid, träning och återhämtning är en central del hos Alutrade, som har en dokumenterad friskvårdspolicy. Möjligheten att träna på arbetet innan eller efter arbetsdagen, under lunchen eller på helgen, gör att man enklare får ihop dagen och träningen finns alltid lättillgänglig. Träning på jobbet bidrar också till att medarbetarna inspirerar varandra till rörelse och det bidrar i sin tur till teamkänslan.

– Att rörelse är livsviktigt är något vi vet. Det motverkar stress, fysisk och psykisk ohälsa och vi mår bättre som människor på alla plan. Som arbetsgivare vill vi främja möjligheten att må bra både på och utanför jobbet och uppmuntra fysisk aktivitet så mycket vi bara kan, säger Christer Hagberg. Alutrade delar även ut friskvårdspeng till medarbetarna årligen och alla erbjuds hälsoundersökning via företaget vart tredje år. Lagtävlingar och gemensam lunchträning är andra aktiviteter som är regelbundet återkommande.

Medarbetarnas reaktioner till gymmet har varit enbart positiva.
– Det gör mig väldigt glad att det satsas på hälsa och att det finns en förståelse för att det är viktigt, både för individen och företaget. Det underlättar livspusslet med jobb och fritid. Jag tror det är bra även för lagandan att träna tillsammans, säger Jenny Larsson, innesäljare på Alutrade.


Om Alutrade

Alutrade är en komplett leverantör av aluminiumprofiler till svensk industri. Vi finns i Växjö och idag arbetar 35 medarbetare hos oss. Oavsett om det gäller specialprofiler eller standardprofiler så har vi den erfarenhet och det kunnande som ger våra kunder en optimal lösning. Vi har över 35 års erfarenhet av allt som rör aluminiumprofiler. Alutrade lagerhåller kundspecifika profiler för avrop och ombesörjer bearbetning och logistik i önskad omfattning. Ambitionen är att arbeta nära våra kunder och bistå dem med vårt specialistkunnande. Vår styrka ligger i vår förmåga att leverera specialprofiler till konkurrenskraftiga villkor – oberoende av volym och svårighetsgrad.


Kontaktpersoner

För mer information var vänlig kontakta:

Mattias Söderqvist, VD, telefon: 0470-74 54 01 / 0703-50 54 01
mattias.soderqvist@alutrade.se

Åsa Brittsten Hjelm, marknadskommunikatör, telefon: 0470-74 54 11 / 0706-33 54 11
asa.brittsten-hjelm@alutrade.se

Nyheter Alutrade vinstdelar över en miljon och bygger gym