Ytbehandling - finish till din profil

Möjligheternas material

Metoder för ytbehandling av aluminium

 

Vi levererar din profil helt komplett, vilket innebär att du får en färdig profil reda att användas. Vi löser både bearbetning och ytbehandling. Nedan presenterar vi de bearbetningsmetoder som vi kan ombesörja - allt för att du enbart ska behöva ha en leverantör.

Lackering

Lackering kan utföras på samtliga aluminiumlegeringar för att erhålla en dekorativ yta. Det finns i stort sett inga begränsningar när det gäller kulörter. Vi kan leverera lackerade profiler i RAL respektive NCS kulört.

Såväl små detaljer som längder upp till 7 meter kan lackeras. I vissa fall kan vi även leverera lackerat material upp till 9 meter.

Pulverlackering av aluminiumprofiler är en lösningsmedelsfri och miljövänlig lackeringsmetod. En fördel med lackering är att många lacker har god vidhäftning och att formning av produkten kan ske efter lackeringen. För att uppnå maximal vidhäftning förbehandlas profilerna. Förbehandlingen består normalt av avfettning och betning, följt av en kemisk behandling, kromatering. Förbehandlingen avslutas med att profilerna sköljs i avjoniserat vatten. Vid lackeringen täcks den förbehandlade profilen med polyesterpulver. Pulvret appliceras på profilen genom elektrostat- eller friktionsladdning. Därefter härdas pulvret i ugn i 180 grader.

Ibland används även våtlackering och lacken läggs då på med metoder som doppning, sprutning, rollning eller ridålackering. Förbehandlingen är densamma vare sig man ska pulver- eller våtlackera.

Anodisering

Anodisering är en slags ytbehandling av aluminium som används för att erhålla dekorativa ytor, nötningsbeständighet, skydd mot korrosion och elektrisk isolation.

Genom att elektrolytiskt oxidera ytan i syra, bildas ett skyddande oxidskikt med en tjocklek på 5-25 µ. Det vanligaste är ofärgade, naturanodiserade, ytor. Oxidskiktet kan även infärgas i olika kulörter så som svart, röd, blå, lila, guld, champagne och grön.

Såväl små detaljer som längder upp till 6,5 meter kan anodiseras. I vissa fall kan vi även leverera anodiserat material upp till 12 meter.

Andra metoder av anodisering är exempelvis glansanodisering och hårdanodisering. Vid glansanodisering poleras ytorna före anodisering vilket ger blankare ytor. Hårdanodisering utförs för att få ett mycket slitstarkt ytskikt.

Nästan samtliga aluminiumlegeringar kan anodiseras för ett ökat korrosionsskydd, men de lämpar sig olika bra för dekorativ anodisering. Se även teknisk info.

Screentryckning

Screentryckning är den vanligaste och i många fall den bästa och billigaste metoden som används för att göra tryck på släta material. Färgen trycks direkt på detaljen genom en schablon. Denna metod lämpar sig mycket bra för att göra tryck på aluminium. De färger som används är vanligen enligt NCS-skalan och PMS-skalan. Det finns i stort sett ingen begränsning för antalet färger man kan trycka på en detalj. För tryck på rundade eller svåråtkomliga ytor används tampotryckning.

Tampotryckning

Tampotryckning är en metod som används för att göra tryck på svårtåtkomliga och rundade ytor. De färger som används är vanligen enligt NCS-skalan och PMS-skalan. Det finns i stort sett ingen begränsning för antalet färger man kan trycka på en detalj. För tryck på släta ytor används screentryckning.