Bearbetning av aluminium

Vi löser bearbetningen. Också!

Metoder för bearbetning av aluminium


Vi levererar din profil helt komplett, vilket innebär att du får en färdig profil redo att användas. Vi löser både bearbetning och ytbehandling. Nedan presenterar vi de bearbetningsmetoder som vi kan ombesörja - allt för att du enbart ska behöva ha en leverantör.

Borrning & gängning

För bästa resultat vid borrning används ett borr anpassat för aluminium som har en spetsvinkel på ca 130°. Vid borrning av djupa hål uppstår värme och det kan då vara nödvändigt med kylning för att hålet inte ska dra ihop sig. Vid gängning av aluminium skall gängtappar och gängsnitt, som är speciellt anpassade för aluminium, användas.

Borstning & gradning

Vid kapning av profiler efterlämnas små flisor och kvarvarande rester på profilens snittyta.
Vid borstning och gradning avlägsnas dessa antingen med slipmaskin, borste eller blästring. Handlar det om mindre profiler och små detaljer är trumling en metod som kan passa bra. Borstgradning och kantslipning av profiler görs på plats i vår produktion.

Fräsning

Fräsning av aluminium kan utföras på aluminiumprofiler enligt ritning eller på plåt för att erhålla släta ytor med snäva toleranser, så kallad planfräsning. Fräsning kan göras i såväl enkla fräsar som i höghastighetsmaskiner.

CNC–bearbetning

CNC-bearbetning är en helautomatisk arbetsprocess. Maskinerna som används har 3, 4 eller 5 axlar.
De 5-axliga maskinerna används för profilbearbetning och vissa maskiner kan bearbeta profiler med upp till 6-meterslängder.

Kapning

Saker som påverkar skärbarheten är t ex vilken legering och vilket tillstånd aluminiumprofilen har. I de flesta fall kan man säga att ju hårdare och starkare en aluminiumlegering är desto kortare blir spånen. Kapning av aluminiumprofiler gör vi på plats i vår produktion. I bandsågen klarar vi dimensioner upp till 450×450 mm. Vår digitala radialsåg är avsedd för kortkapning och är perfekt för kapning av specialprofiler.

Sågen har unika egenskaper:

 • Hög vinkelräthet (inom 0.1 mm vid 380 mm bredd)
 • Optimal skärprestanda
 • Snittspaltöppning innebär att bakskär undviks vid retur av klingan
 • Nästintill fräst yta – ofta under 1.0 Ra
 • Snäva toleranser ner till 0.10 mm
 • Klarar dimensioner upp till 200 mm höjd och 380 mm bredd

Laserskärning

Vid laserskärning används en parallell infraröd laserstråle. Arbetsstycket blir snabbt upphettat av ljusstrålen, som bildar ett smalt snitt. En så kallad gaskammare ger samtidigt ifrån sig ett gasflöde, vanligtvis oxygen eller nitrogen. Gasen håller det laserskurna snittet fritt från smält material. Laserskärning ger en hög ytjämnhet och skärsnittet blir mycket smalt, endast några få tiondels millimeter. Rätvinkligheten på snittet är också mycket bra. Vi kan ombesörja laserskärning av material med upp till 10 mm i godstjocklek.

Stansning & nibbling

Stansning är en traditionell metod för att göra många hål i en plåt eller profil. Metoden innebär att en stans trycks genom materialet under mothållartryck, som gör att inget material genom brott kan frigöra sig från ämnet. Beroende på seriestorlek och detaljens form kan laserskärning eller vattenskärning vara alternativ till stansning. Förutom stansning kan vi ombesörja prägling, försänkning och nibbling. Nibbling innebär att en serie hål som överlappar varandra stansas.

Svarvning

Svarving av aluminium kan utföras i såväl standard- som automatsvarvar och bör utföras med stor rotationshastighet då aluminium har generellt god skärbarhet. Två faktorer som har betydelse är vilken legering som används och dess spånbrytningsegenskaper. Bäst är att välja en legering som innehåller bly, tenn eller vismut, eftersom dessa ämnen förbättrar skäregenskaperna och höjer ytfinheten. De legeringar som benämns automataluminium är EN 2007, 2011, 2030, 2111B, 6012, 6023, 6262 och är de som är bäst för automatbearbetning av detaljer i stora serier. Automatlegeringar ger detaljer rätt egenskaper samtidigt som driftsäkerheten ökar rejält. Se mer information om legeringar under teknisk info.

Svetsning

Svetsbarheten, dvs materialets lämplighet för svetsning, är bland annat beroende av legeringstyp och svetsmetod. Se även teknisk info. De vanligaste svetsmetoderna för aluminium är MIG, gasmetallbågsvetsning, och TIG, gaswolframsvetsning. Oavsett vilken metod som används är det viktigt att rengöra materialet före svetsningen genom avfettning och borstning med rostfri borste. Vid svetsning reduceras även hållfastheten intill svetsfogen till följd av värmepåverkan. Genom att varmåldra materialet efteråt kan en viss del av hållfasthetsförlusten återfås för de härdbara legeringarna. Ett alternativ till svetsning kan ibland vara FSW, Friction Stir Welding. Vid FSW pressas roterande verktyg ned i metallen och förs längs fogen. Metallytorna pressas samman och en ny homogen struktur bildas. Varken tillsatsmaterial eller skyddsgas används. Metoden ger helt porfria, täta fogar med högre hållfasthet än smältsvetsade fogar, mycket lite värmedeformation samt möjlighet till snäva toleranser.

Trumling

Trumling är en rationell och miljövänlig metod för avgradning och polering av detaljer. Vid kapning eller bearbetning av profiler efterlämnas små flisor och kvarvarande rester på profilens snittyta. Trumling passar bra för mindre profiler och små detaljer. Detaljerna läggs bland små, cirkulerande stenar som tar bort resterna. Handlar det om gradning av längre profiler och stora detaljer kan borstning eller grading passa bättre.

Värmebehandling

De metoder som finns för värmebehandling är:

 • Mjukglödning
 • Härdning

Vid mjukglödning skiljer man på icke härdbara legeringar och på härdbara legeringar. För icke härdbara legeringar ska uppvärmningen ske snabbt, medan det för härdbara legeringar kan medföra grovkornighet eller andra oönskade härdningseffekter. Härdning sker i tre olika steg; upplösning, kylning och åldring. Upplösningstemperaturen ska uppnås snabbt. Tiden varierar beroende på godstjocklek, mängd och ugnens kapacitet.

Vid kylning är det viktigt att kylhastigheten är tillräckligt hög, annars kan det påverka det färdiga materialets hållfasthet. Man skiljer på varm- och kallåldring. Kallåldring utförs vid rumstemperatur och åldringen är legeringsberoende. Vid varmåldring förhöjs temperaturen. För att uppnå den bästa hållfastheten ska en del legeringar kallåldras ett par dygn före varmåldringen. Tiden kan variera beroende på legering. Ugnens lämplighet samt att temperaturen kontrolleras noggrant är två viktiga faktorer för att värmebehandlingen ska bli lyckad.

Vattenskärning

Vattenskärning av aluminium är en teknik som gör att materialet kan utnyttjas maximalt. Med hjälp av CAD-program ritas det mönster upp som ger minst spill och därmed bäst totalekonomi. Allt vi behöver är en ritning på papper eller via mail (DXF- eller DWG-filer för AutoCad). Vattenskärning innebär att materialet skärs med hjälp av en slipmedelstillsats i en vattenstråle. En av de främsta fördelarna med metoden är dess höga precision. Behovet av dyrbart fräsningsarbete minskar och ofta behövs det ingen efterbearbetning alls. Ytfinhet på Ra 4 kan uppnås.

Fördelar med vattenskärning:

 • Optimalt utnyttjande av materialet
 • Ingen värmepåverkan eller annan deformering av materialet
 • Komplicerade figurer kan skäras ut och håltagning underlättas
 • Hög ytfinhet gör att efterbearbetning sällan behövs
 • Jämn kvalitet
 • Tjocka och tunna material kan skäras
 • Flera produkter skärs samtidigt tack vare flera skärstrålar