Svarvning

 

Svarving av aluminium kan utföras i såväl standard- som automatsvarvar och bör utföras med stor rotationshastighet eftersom aluminium har god skärbarhet rent generellt.

Två faktorer som har betydelse är vilken legering som används och dess spånbrytningsegenskaper. Det bästa är att välja en legering som innehåller bly, tenn eller vismut eftersom dessa ämnen förbättrar skäregenskaperna och höjer ytfinheten.

De legeringar som benämns som automataluminium är EN 2007, 2011, 2030, 2111B, 6012, 6023, 6262 och är de som är bäst för automatbearbetning av detaljer i stora serier. Automatlegeringar ger detaljer rätt egenskaper samtidigt som driftsäkerheten ökar rejält.

Se mer information om legeringar under teknisk info!

Produktområden Bearbetning Svarvning