Ytkvalitet och ytklasser

Vilka riktlinjer finns för ytor?

Om ytklasser

Ljus, avstånd och tid

När vi pratar om ytfel finns det i huvudsak tre olika faktorer som vi behöver ta hänsyn till – ljus, avstånd och tid. Här reder vi ut begreppen.

Ytfel
På en strängpressad profil kan det förekomma olika typer av ytfel. Dessa kan till exempel vara pressränder/zoner som är uppstår under tillverkningen och kommer till då profilen löper genom verktyget. Dessa skall alltid förväntas, de förekommer mer eller mindre i alla ytklasser.

Ytklasser
Vi använder oss av fem olika klassificeringar vad gäller ytor – ytklass 1-5.
Specifik information om vad respektive ytklass innebär hittar du här.

När man synar en yta finns det som sagt tre faktorer att ta hänsyn till:

  • Ljus - All kontroll skall ske i varmfluorescerande vitt ljus och all belysning ska komma rakt ovanifrån. Ljuskällan skall placeras så att 800 +200 lux uppnås där man har bedömningsavståndet – det mäts med luxmätare. Kom ihåg - bedömningen blir inte bättre för att högre luxtal används. Vissa fel – exempelvis glansfläckar – syns inte vid högre luxtal.

  • Betraktningsavstånd - Ska vara det som anges här baserat på normalgod syn. Normalgod syn avser även då man använder glasögon eller linser.

  • Betraktningstid - Ska vara antal sekunder/sida av detaljen, som anges här.


Om profilen kontrollerats i det ljus, på det avstånd och inom den tid som anges i dokmentet Ytkriterier och inga visuella defekter har upptäckts, då är detaljen att betrakta som godkänd.