Ytkvalitet och ytklasser

 

Allmänt

Ytan hos strängpressade aluminiumprofiler varierar bland annat på grund av verktygets kondition, profilutformning, processvariationer och legering. Av den anledningen har Alutrade AB tagit fram detta dokument för att tydligt ange de riktlinjer som finns.

Ytfel

Olika typer av ytfel förekommer exempelvis: pressränder/zoner som är processbetingade och uppstår då profilen löper genom verktyget. Dessa skall alltid förväntas, de förekommer mer eller mindre i alla ytklasser.Ytklass

Definition

Hantering/Anv.område

Legering

Betraktningsavstånd

Tid

1

Extremt höga ytkrav
Kan endast erhållas med material pressat i ytklass 2 som därefter behandlats kemiskt eller mekaniskt och slutligen anodiserats. Synlig yta runt om kan inte erhållas i denna ytklass, undantag slipad yta.

Hantering
Individuell hantering och avsyning i alla led. Höga krav på specificerade förpackningar. Max leveranslängd avtalas.
Användningsområden
Radio/TV/telefoni, prydnadsföremål, belysningsarmaturer, tavelramar och liknande produkter med extremt höga ytkrav.

6060
6063

0,5 m

5 sek/sida

2

Mycket höga ytkrav
Det får inte synas repor, märken eller iögonfallande strukturränder på profilens synliga ytor som skall ytbehandlas enligt ytklass 1 ovan. Synlig yta runt om är inte möjlig i denna ytklass. Undantag slipad yta. Profiler ska som regel anodiseras.

Hantering
Individuell hantering och avsyning i alla led. Höga krav på specificerade förpackningar.
Max leveranslängd avtalas.
Användningsområden
Radio/TV/telefoni, prydnadsföremål, belysningsarmaturer, tavelramar, exklusiva möbler, kök, badrum och liknande produkter med mycket höga ytkrav.

6060
6063

1 m

5 sek/sida

3

Höga ytkrav
Det får inte finnas iögonfallande strukturrepor eller andra skador på profilens synliga ytor. Skador/märken som försvinner vid anodisering kan godtas på synliga ytor. Profilen skall som regel anodiseras. På övriga ytor enl. ytklass 4

Hantering
Specificerade förpackningar.
Användningsområden
Möbler, lampor, butiksinredningar, fönster, dörrar och liknande produkter

6060
6063

2 m

3 sek/sida

4

Normala ytkrav
Det får inte finnas iögonfallande strukturrepor eller andra skador på profilen

Hantering
Packinstruktioner ska utfärdas.
Användningsområden
Finmekaniska delar, kylflänsar, byggsystem (utom fönster & dörrar), balkonger, markiser, stängsel, stegar och liknande produkter. Standardprofiler.

6060
6063

3 m

3 sek/sida

5

Ringa eller inga ytkrav
Konstruktionskvalitet. Det får inte finnas iögonfallande hanteringsrepor eller andra grövre skador på profilen. Blåsor och sprickor tillåts inte.

Användningsområden
Standardprofiler (lagerprofiler i grossistled). Delar till grov mekanisk bearbetning. Golvprofiler och detaljer där synlig yta saknas

Alla

5 m

3 sek/sida

Ytklasser

Alutrade använder sig av fem olika ytklassificeringar, ytklass 1-5. Längre ner på sidan finns en beskrivning av respektive klass
Ljusförhållanden
All kontroll skall ske i varmfluorescerande vitt ljus. All belysning skall komma rakt ovanifrån. Ljuskällan skall placeras så att 800 +200 lux uppnås där man har sitt bedömningsavstånd.
Detta mäts med luxmätare. Kom ihåg: bedömningen blir inte bättre för att högre luxtal används. Vissa fel – exempelvis glansfläckar – syns inte vid högre luxtal.

Bedömningsavstånd

Bedömningsavståndet skall vara det som anges ovan i de fall normal syn föreligger. Med normal syn avses även då man använder glasögon/linser.

Bedömningstid

Bedömningstiden skall vara antal sekunder/sida av detaljen, som anges ovan

Beslut

Om detaljen kontrolleras i det ljus, på det avstånd och tid som föreskrivits och inga visuella defekter har upptäckts är detaljen att betrakta som godkänd.
Användbara legeringar

 

Produktområden Teknisk rådgivning Ytkvalitet & ytklasser