Ytkvalitet och ytklasser

 

Allmänt om ytklasser

Ytan hos strängpressade aluminiumprofiler varierar bland annat på grund av verktygets kondition, profilutformning, processvariationer och legering. Av den anledningen har Alutrade AB tagit fram detta dokument för att tydligt ange de riktlinjer som finns.

Ytfel

Olika typer av ytfel förekommer exempelvis: pressränder/zoner som är processbetingade och uppstår då profilen löper genom verktyget. Dessa skall alltid förväntas, de förekommer mer eller mindre i alla ytklasser.

Ytklasser

Alutrade använder sig av fem olika ytklassificeringar, ytklass 1-5. Längre ner på sidan finns en beskrivning av respektive klass.

Ljusförhållanden
All kontroll skall ske i varmfluorescerande vitt ljus. All belysning skall komma rakt ovanifrån. Ljuskällan skall placeras så att 800 +200 lux uppnås där man har sitt bedömningsavstånd – det mäts med luxmätare. Kom ihåg: bedömningen blir inte bättre för att högre luxtal används. Vissa fel – exempelvis glansfläckar – syns inte vid högre luxtal.

Bedömningsavstånd

Bedömningsavståndet skall vara det som anges ovan i de fall normal syn föreligger. Med normal syn avses även då man använder glasögon/linser.

Bedömningstid

Bedömningstiden skall vara antal sekunder/sida av detaljen, som anges ovan

Beslut

Om detaljen kontrolleras i det ljus, på det avstånd och tid som föreskrivits och inga visuella defekter har upptäckts är detaljen att betrakta som godkänd.

 

YtklassDefinitionHantering/användningsområdeBetraktningsavståndRekommenderad legering
1Extremt höga ytkrav.

Det får inte synas repor, märken eller iögonfallande strukturränder på profilens synliga ytor. Kan enbart erhållas från material pressat i ytklass 2 som därefter behandlats kemiskt eller mekaniskt och slutligen anodiserats.
Synlig yta runt om kan inte erhållas med denna ytklass. Undantag slipad yta.
Superkvalitet
Individuell hantering och avsyning i alla led. Packningsinstruktioner med specificerade förpackningsmaterial/
metoder ska utfärdas i samråd med kunden. Max leveranslängd avtalas.
Radio/TV, belysningsarmaturer, tavelramar och prydnadsföremål.
Ca 0,5-0,6 m6060
6063
2Mycket höga ytkrav
Det får inte synas repor, märken eller iögonfallande strukturränder på profilens synliga ytor som ska ytbehandlas enligt ytklass 1 ovan.
Synlig yta runt om kan inte erhållas med denna ytklass. Undantag slipad yta.
Profiler ska som regel anodiseras.
Mycket hög lack-/anodiseringskvalitet
Individuell hantering och avsyning i alla led. Packningsinstruktioner med specificerade förpackningsmaterial/ metoder ska utfärdas i samråd med kunden. Max leveranslängd avtalas.
Radio/TV, belysningsarmaturer, prydnadsföremål, exklusiva möbler, kök och bad.
Ca 1 m6060
6063
3Höga ytkrav
Det får inte synas Iögonfallande strukturrepor eller andra skador på profilens synliga ytor. Grafitskador och andra skador från bord tillåts på synliga ytor.
Skador/märken som försvinner vid anodisering kan godtas på synliga ytor.
Profiler ska som regel anodiseras. På övriga ytor enl. ytklass 4.
Hög lack-/anodiseringskvalitet
Packningsinstruktioner med specificerade förpackningsmaterial/
metoder ska utfärdas i samråd med kunden. Max leveranslängd avtalas.
Möbler, lampor, butiksinredningar, fönster, dörrar.
Ca 2 m6060
6063
4Normala ytkrav
Det får inte synas Iögonfallande strukturrepor eller andra skador på profilen.
Normalkvalitet
Packningsinstruktioner ska utfärdas.
Finmekaniska delar, kylflänsar byggsystem (utom fönster och dörrar) balkonger, markiser, stängsel, stegar. Standardprofiler.
Ca 3 m6060
6063
5Ringa eller utan ytkrav
Det får inte synas iögonfallande hanteringsrepor eller andra skador på profilen.
Blåsor och sprickor tillåts ej.
Konstruktionskvalitet
Standardprofiler (lagerprofiler i grossistledet)
Delar till grov mekanisk bearbetning. Golvprofiler och på detaljer där synlig yta saknas helt.
Ca 5 mAlla
Produktområden Teknisk rådgivning Ytkvalitet & ytklasser