Teknisk information

 

I vår tekniska information har vi samlat uppgifter om legeringar och tillstånd som kan underlätta vid legeringsvalet. Här finns även utförliga uppgifter om mekaniska egenskaper och kemisk sammansättning för olika legeringar samt toleranser för stång och plåt.

 

Vi har många års erfarenhet i bagaget – vill du ha ytterligare information om legeringsval, bearbetning, ytbehandling, toleranser eller annat finns givetvis vår försäljningsavdelning här för att hjälpa dig!

  

 

Fysikaliska värden  |  Mek. egenskaper – extruderat  |  Mek. egenskaper – valsat  |  Kemisk sammansättning  |  Legeringsbeskrivning  |

Legeringsgrupper  |  Legeringsöversättning  |  Rekommendationer – värmebehandling  |  Tjocklekstoleranser – plåt  |  Toleranser – stänger  |

Typiska egenskaper  |  Vanliga tillståndsbeteckningar  |  Ytkriterier

 

 

Produktområden Teknisk rådgivning Teknisk information