Från råvara till färdig produkt

Aluminium i jordskorpan

Extrudering av aluminium

Extrudering/strängpressning

Extrudering, eller strängpressning, är en teknik där profiler pressas fram ur ett aluminiumgöt. Det är ett kostnadseffektivt sätt att tillverka stänger, rör och profiler. Det runda aluminiumgötet kapas upp i önskad längd och värms sedan upp till hög temperatur - ca 450-500 grader. Götet pressas sedan genom en verktygsmatris som ger profilen den form som önskas. Efter pressningen kyls profilen omedelbart med luft eller vatten beroende på profilstorlek, form och legering. När materialet svalnat sträcker man profilen. Detta görs för att göra profilen rak och få bort spänningar från materialet. Till sist kapas profilerna i önskad längd innan de skickas vidare för åldring. Kallåldring eller varmåldring ger materialet dess slutliga hållfasthet. Kallåldring utförs vid rumstemperatur och åldringen är legeringsberoende. Vid varmåldring förhöjs temperaturen. För att uppnå den bästa hållfastheten ska en del legeringar kallåldras ett par dygn före varmåldringen. Tiden kan variera beroende på legering.

Valsning

Vid tillverkning av aluminiumplåt och band minskas tjockleken på götet genom varm- och kallvalsning. Vid varmvalsning värms götet till en temperatur av ca 450-550 grader. Götet får upprepade gånger passera genom spalten mellan två valsar. Avståndet mellan valsarna minskas successivt tills önskad tjocklek uppnåtts.

Folie tillverkas genom att plåten valsas ytterligare, avslutningsvis dubbelvalsas folien vilket innebär att folien får en matt och en blank sida.

Bandgjutning

Bandgjutning är en annan metod för att tillverka coil för valsning till plåt och band. Här används smält metall som stelnar vid passering genom spalten på två roterande vattenkylda valsar.

Vi på Alutrade

Kontakt

Vi har ett stort utbud av standardprofiler och hjälper mer än gärna till att skräddarsy produkter i aluminium. Ta kontakt med våra rådgivare för den bästa lösningen för dig och ditt företag.