Sömlösa rör

 

Ett sömlöst aluminiumrör tillverkas genom indirekt pressning vilket gör att materialet inte har några vällzoner. Vi kan från verk leverera sömlösa rör i ett stort antal dimensioner och legeringar. Kontakta oss för vad som är tekniskt möjligt!

Vid krav på snäva toleranser har vi även möjlighetet att leverera ett draget sömlöst rör.

Vid sedvanlig strängpressning av aluminium pressas aluminiumgötet genom ett verktyg, vilket innebär att det först delar sig och sedan smälts ihop och det finns därmed icke synbara vällzoner i det pressade materialet. Tillverkningen av sömlösa rör sker genom att aluminiumet pressas mellan ett matrisverktyg och ett dorn. Det dornpressade materialet har därmed inga vällzoner/sömmar, vilket ger ett hållbarare rör vid exempelvis höga tryck eller belastningar.

 

somlosaror

Aluminiumrör Sömlösa rör