Övriga rör

 

Anodiserade rör och bearbetade rör – det och mycket annat hittar du i vårt sortiment. Nedan har vi samlat dessa!

 

Anodiserade rör

Anodiserade rör finns i längder på ca 5 meter. Naturanodiserade aluminiumrör finns i ett antal dimensioner för omgående leverans. Ytbehandlingen innebär bland annat att röret har en dekorativ yta med en högre korrosionsbeständighet än ett obehandlat rör.

Hittar du inte ett anodiserat rör i den dimensionen du söker finns alltid möjligheten att anodisera ett obehandlat rör!

 

Lackerade rör

Aluminiumrör kan även lackeras för att erhålla en dekorativ yta. Lackerade aluminiumrör är ett bra alternativ då krav på yta och färg är viktigt.

Vi kan leverera lackerade rör i RAL- eller NCS-kulör.

 

Dragna rör

Ett draget aluminiumrör har snävare toleranser än ett pressat. Detta uppnås genom att man kalibrerar/toleransdrar röret. Därmed lämpar sig röret mycket bra där toleransen på ett pressat rör ej är tillräcklig, exempelvis för maskinbearbeting och teleskopering. Vanligtvis är rör i automatlegering dragna.

I vår lagerlista finner du enbart en liten del av de dimensioner vi kan leverera. Vi har möjlighet att från verk leverera dragna rör inom 6-260 mm i diameter och med tjocklekar från 0,35-20 mm.

De legeringar som vi kan leverera från verk är bland annat:

 •      EN 1050A, EN 1050, EN 1070A, EN 1350A
 •      EN 2007, EN 2011, EN 2014, EN 2017, EN 2017A, EN 2024, EN 2030, EN 2038
 •      EN 3003, EN 3103
 •      
EN 5005A, EN 5019, 5051A, EN 5052, EN 5058, EN 5083, EN 5086, EN 5154,
 EN 5251, EN 5754
 •      EN 6005A, EN 6012, EN 6060, EN 6063, EN 6082, EN 6101B, EN 6106, EN 6262
 •      EN 7003, EN 7005, EN 7020, EN 7022, EN 7075

Förutom dragna rör kan vi leverera sömlösa dragna rör. Ett sömlöst rör tillverkas med en metod som innebär att det inte blir några välvzoner.

 

Gjutna rör

Ett alternativ till att pressa ett aluminiumrör är att gjuta det. Centrifugalgjutning är en av metoderna, vilket innebär att man utnyttjar tyngd- och centrifugalkraften. Den här metoden är mycket bra när det gäller stora aluminiumrör i mindre kvantiteter. Maxlängden är ca 1200 mm. Den legering som är bäst lämpad för centrifugalgjutning är AlMgSi5.

Det finns tre olika metoder för centrifugalgjutning:

 •     verklig centrifugalgjutning
 •     centrifugalpressgjutning
 •     centrifugalformgjutning

I verklig centrifugalgjutning låter man en form snurra runt sin egen axel och får då en gjutning som är bra för ihåligt gjutgods. Det går att ha olika lutning på rotationsaxeln, vilket ger olika effekter.

Vid centrifugalformgjutning roterar formen i en vertikal vinkel. Man använder då centrifugalkraften endast till att få bort slagg och eftermatning, samt för små förbättringar.

Centrifugalpressgjutning innebär att man sätter formar på en rund platta för att sedan låta dem snurra runt. Man får då centrifugalkraften att pressa ut smältan från mitten till formarna. Detta är en bra metod för tunt gods, komplicerade detaljer och för vissa legeringar som har en hög smälttemperatur.

 

Sömlösa rör

Ett sömlöst aluminiumrör tillverkas genom indirekt pressning vilket gör att materialet inte har några vällzoner. Vi kan från verk leverera sömlösa rör i ett stort antal dimensioner och legeringar. Kontakta oss för information om vad som är tekniskt möjligt!

Vid krav på snäva toleranser har vi även möjlighetet att leverera ett draget sömlöst rör.

Vid vanlig strängpressning av aluminium pressas aluminiumgötet genom ett verktyg, vilket innebär att det först delar sig och sedan smälts ihop och det finns därmed inga synbara vällzoner i det pressade materialet. Tillverkningen av sömlösa rör går till på så sätt att aluminiumet pressas mellan ett matrisverktyg och ett dorn. Det dornpressade materialet har därmed inga vällzoner/sömmar, vilket ger ett mer hållbart rör vid exempelvis höga tryck eller belastningar.

 

Precisionsrör / Valsrör

Precisionsrör i draget utförande lagerförs i ett antal dimensioner. Vi har även möjlighet att leverera längder upp till 12 meter. Ett precisionsrör är ett draget aluminiumrör som bearbetats för att uppnå ännu snävare toleranser än ett draget rör. Rakhetstolerans från 0,2 mm/m.

Vi kan leverera dimensioner från 30×4 mm till 365×25,5 mm. Legering EN 6063 T6.

Att välja precisionsrör kan medföra en rad tekniska och ekonomiska fördelar som t ex:

 •     Snäva toleranser
 •     God anodiserbarhet
 •     Minimal ovalitet
 •     Gott korrisionsmotstånd
 •     Optimal rakhet
 •     Hög slitstyrka
 •     Praktiskt taget spänningsfritt material
 •     God skärbarhet samt låg friktion

 

Pneumatikrör

Vårt program av aluminiumrör omfattar en rad dimensioner av pneumatik/hydraulik/cylinderrör i mycket hög kvalitet och ytfinish med snäva toleranser.

Rören är anodiserade in- och utvändigt och har invändig ytfinhet < 1 Ra.  Rören används i pneumatik- och hydraulikapplikationer.

 

Svetsade rör

Ett svetsat aluminiumrör tillverkas av plåt som man slittar till band. Banden rullformas till runda rör och svetsas ihop. Svetssömmen slipas bort utvändigt och ibland även invändigt. Metoden innebär att man har möjlighet att ta fram ett rör med tunt gods, fina ytor och snäva toleranser på godstjocklek och ytterdiameter.

Svetsade rör tas enbart fram i större volymer, med fördelen att kostnaden per löpmeter är låg. Vi har möjlighet att leverera svetsade rör med diameter 8-76 mm och godstjocklek 0,6-3 mm. Rören kan levereras med obehandlad alternativt anodiserad yta.

För tillfället har vi tyvärr tekniska problem med våra formulär. Får du inte svar inom 24h på din fråga vänligen kontakta oss på info@alutrade.se eller telefon 0470-74 54 00.

OBS! Alutrade är ett B2B-företag och vi säljer inte material till privatpersoner.

Aluminiumrör Övriga rör