Alla typer av aluminiumplattor

Våra aluminiumplattor kan levereras som sågade ämnen upp till 500 mm tjocklek. Vi har även möjlighet att såga materialet till ringar och rondeller med snäva toleranser.

Planfrästa plattor med snäva toleranser på tjocklek och planhet kan innebära en stor tidsbesparing vid bearbetning! Dessa finns i tjocklekar som t ex 5 mm, 10 mm, 15 mm och 20 mm.

Läs mer om vårt sortiment:

Höghållfasta aluminiumplattor
Genom en speciell tillverkningsprocess för tjocka plattor (< 100 mm) erhålls material med mycket hög hållfasthet

Planfrästa aluminiumplattor
Vid höga krav på planhet kan en planfräst platta användas.

Gjutna aluminiumplattor
Gjutna plattor används vid krav på planhet och formstabilitet. Materialet är precisionsgjutet och i det närmaste fritt från spänningar och porer.

Aluminiumplattor