Tillverkning

 

Från råvara till produkt

Aluminium framställs främst av lerjorden bauxit. Bauxit bildas när vissa aluminiumhaltiga bergarter vittrar. Bauxiten omvandlas till aluminiumoxid genom en reningsprocess, oftast i oxidverk nära bauxitbrytningen. Ur aluminiumoxiden utvinns ren aluminiummetall genom smältelektrolys.

Det smälta aluminiumet formas till göt anpassat för valsning eller strängpressning. Vanligtvis tar man fram göt med rektangulärt tvärsnitt för valsning och göt med cirkulärt tvärsnitt för strängpressning. Detta föregås av att legeringsmaterial tillsätts till aluminiumet för att ge det olika egenskaper.

Strängpressning

Vid strängpressning pressas ett uppvärmt aluminiumgöt med en temperatur av ca 450-500 grader genom ett verktyg. Efter pressningen kyls profilen omedelbart med luft eller vatten beroende på profilstorlek, form och legering. För att profilerna ska bli raka och spänningsfria sträcks profilerna efter kylningen. Därefter kapas profilerna i önskad längd innan de skickas vidare för åldring. Kallåldring eller varmåldring ger materialet dess slutliga hållfasthet.

Valsning

Vid tillverkning av aluminiumplåt och band minskas tjockleken på götet genom varm- och kallvalsning. Vid varmvalsning värms götet till en temperatur av ca 450-550 grader. Götet får upprepade gånger passera genom spalten mellan två valsar. Avståndet mellan valsarna minskas successivt tills önskad tjocklek uppnåtts.

Folie tillverkas genom att plåten valsas ytterligare, avslutningsvis dubbelvalsas folien vilket innebär att folien får en matt och en blank sida.

Bandgjutning

Bandgjutning är en annan metod för att tillverka coil för valsning till plåt och band. Här används smält metall som stelnar vid passering genom spalten på två roterande vattenkylda valsar.

Produktområden Teknisk rådgivning Tillverkning