Fördelar med aluminium

Vi älskar aluminium

Varför aluminium?

Aluminium kombinerar många goda egenskaper och är efter järn den mest använda metallen. Användningsområdena är oändliga då metallen har egenskaper som gör den till ett mycket användbart och attraktivt konstruktionsmaterial.

 

Fördelar med aluminium:

 • Aluminium i sig har en låg vikt. Jämför vi med stål och koppar så är aluminiums densitet en tredjedel.

 • Högt motstånd mot korrosion. I en normal miljö så korroderar aluminium väldigt långsamt. Vad är korrosion? Kortfattat innebär korrosion att en metall löses upp genom en kemisk reaktion. Vanligtvis reagerar metall med syre och bildar då metalloxider. Aluminium har bra korrosionsmotstånd på grund av det naturliga oxidskiktet som bildas spontant  och som är tätt samt isolerande.

 • Hög hållfasthet. När man pratar om hållfasthetsegenskaper generellt så betyder det hur starkt och styvt materialet är, men även mer specifikt hur materialet påverkas då det utsätts för belastning.

 • Lätt att återvinna. Processen att återvinna aluminium är både enkel och energieffektiv.

 • God formbarhet. Aluminium kan formas, fogas och bearbetas med de vanligaste teknikerna.
 • Hög ledningsförmåga. Ledningsförmågan är hög både för värme och elektricitet.

 • Goda bearbetningsegenskaper.

 • Hög konstruktionsvänlighet.

 • Enkelt att få visuellt fina ytor.

 

Användningsområden

Vi levererar aluminiumprofiler till kunder inom ett flertal olika branscher, vilket vi är både stolta och glada över. Det gör att vi hela tiden utökar vår kompetens och erfarenhet inom allt från inredning till bygg, från solskydd till medicinteknik och så vidare. Genom åren har vi fått möjligheten att vara delaktiga i en mängd olika spännande projekt, med en rejäl variation vad gäller slutprodukten.

Aluminium är efter järn den mest använda metallen. Det beror mycket på de goda egenskaperna. Här är några av de mest vanliga användningsområdena:

 • Bygg - Eftersom aluminium har ett så pass högt motstånd mot korrosion blir livslängden lång och underhållskostnaderna låga för t ex fönster, dörrar och fasader med mera.

 • Bil och transport - Den låga vikten, hållfastheten och korrosionsbeständigheten gör att andelen aluminium som används i fordonsindustrin ökar ständigt. När vikten minskar, då minskar även energiförbrukningen och på så sätt även påverkan på miljön.

 • Elektronik - Eftersom aluminium har god ledningsförmåga passar metallen fint till elektronikkonstruktioner och elledningar.

 • Mekanisk industri - Aluminium är populärt i funktionella konstruktionslösningar då materialet har god formbarhet, hög hållfasthet, låg vikt och dessutom är korrosionsbeständigt.

 • Inredning och möbler - Den låga vikten och materialets styrka i kombination med mångsidigheten och det dekorativa syftet, gör aluminiumprofiler till ett populärt inslag i olika former av inredning. Det kan gälla både detaljer till möbler så som dekorativa lister till offentliga miljöer eller butiksinredning. Givetvis med höga krav på ytfinheten.

 

Varför ska man välja aluminium?

Aluminium är lätt, starkt och korrosionsbeständigt, vilket gör det till ett mångsidigt material som används inom allt från fordonsindustrin till byggkonstruktioner, inredning, belysning, skyltar, medicinteknik och mycket, mycket mer.

 

Hållbarhet och Miljö

Aluminium kallas ofta för framtidens material på grund av dess hållbarhet och återvinningsbarhet. Bauxit, som är den jordart som används för att framställa aluminium, är en mycket vanlig jordart som det finns rikligt av i jordskorpan. 75% av allt aluminium som producerats är fortfarande i bruk, och när det inte används längre så kan man återvinna det på ett mycket energieffektivt sätt, vilket bidrar till lägre CO2-utsläpp. Aluminiumets låga vikt gör det också till ett bra val inom t.ex. fordonsindustrin där lättare fordnon drar mindre energi.

Det är dock viktigt att titta på hur aluminiumet framställts, då olika produktionsmetoder påverkar hur miljövänligt materialet blir. Idag använder många moderna pressverk förnybara energikällor som vattenkraft och solkraft för att driva sina anläggningar, vilket gör stor skillnad på CO2-utsläppen som materialet orsakar.