Återvinning

 

Att framställa aluminium genom elektrolys är en energikrävande process. Aluminium är dock ett material som lämpar sig väl för återvinning och återvinningsgraden av aluminium är mycket hög. Vid omsmältning behövs enbart cirka 5% av den energi som går åt vid framställning av primäraluminium.

På Alutrade arbetar vi med kretsloppstänkande. Allt spillmaterial sorteras efter legeringstyp och skickas för återvinning. Detta innebär att materialet kan smältas om till så kallat sekundäraluminium och användas till nya profiler av motsvarande typ av legering.

Välkommen till Alutrade AB Kvalitet och Miljö Återvinning