Vanliga tillståndsbeteckningar

Enligt SS-EN 515

tillståndsbeteckningar