Vanliga tillståndsbeteckningar

Enligt SS-EN 515

 

Tillstånd Egenskaper
F Fabrikstillstånd – inga gränsvärden för mekaniska egenskaper anges.
O Glödgat – produkter som erhåller de för glödgat angivna egenskaperna efter varmbearbetning, får betecknas som O-tillstånd.
O2 Termomekaniskt behandlat för att öka formbarheten såsom krävs för superplastisk formning. (SPF)
H12 Hårdbearbetat – 1/4 hårt.
H14 Hårdbearbetat – 1/2 hårt.