Teknisk rådgivning

Alutrades teknikavdelning består av Jan-Erik Carlsson, Christer Häll och Tobbe H Weiholt som tillsammans har drygt 65 års erfarenhet av teknik och konstruktion inom aluminiumbranschen.

Med ett stort tekniskt kunnande, engagemang och stor materialkunskap, kan de bistå med nya infallsvinklar och förslag som leder till kostnadsbesparingar och optimering av funktion samt användning av kundens produkter.

Jan-Erik Carlsson
Konstruktion
Distrikt 2, 5
Telefon: 0470-74 54 21
Mobil: 0705-75 54 21
Christer Häll
Konstruktion
Distrikt 1, 3, 6
Telefon: 0470-74 54 19
Mobil: 0703-45 54 19
Tobbe H Weiholt
Konstruktion
Telefon: 0470-74 54 05
Mobil: 0701-99 11 47
jec-och-ch