Teknisk Information

I vår tekniska information har vi samlat uppgifter om legeringar och tillstånd som kan underlätta vid legeringsvalet. Här finns även utförliga uppgifter om mekaniska egenskaper och kemisk sammansättning för olika legeringar samt toleranser för stång och plåt.

Alutrade har en serviceinriktad personal med hög teknisk kunskap. Vill Ni ha ytterligare information om legeringsval, bearbetning, ytbehandling, toleranser eller annat står givetvis vår försäljningsavdelning till Ert förfogande.

teknik