Screentryckning

 

Screentryckning är den vanligaste och i många fall den bästa och billigaste metoden som används för att göra tryck på släta material. Färgen trycks direkt på detaljen genom en schablon. Denna metod lämpar sig mycket bra för att göra tryck på aluminium.
De färger som används är vanligen enligt NCS-skalan och PMS-skalan. Det finns i stort sett ingen begränsning för antalet färger man kan trycka på en detalj.
För tryck på rundade eller svåråtkomliga ytor används tampotryckning.
Vi har möjlighet att ombesörja screentryckning. Kontakta oss så berättar vi mer!

Produktområden Ytbehandling Screentryckning