Ordlistan

 

Aluminium

Aluminium är ett metalliskt grundämne som förekommer i naturen i förening med syre, till exempel aluminiumoxid. Det brytvärda mineralet för aluminiumtillverkning heter bauxit. Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet efter syre och kisel.

Automataluminium

Vid automatbearbetning av detaljer är kraven stora på hög skärhastighet, hög matning och god ytfinhet. Man väljer då en legering som innehåller bly eller vismut, eftersom dessa ämnen förbättrar skäregenskaperna. De legeringar som benämns automataluminium är EN AW 2007, 2011, 2030, 6012, 6262 och är de som är bäst för automatbearbetning av detaljer i stora serier. Automatlegering ger detaljer rätt egenskaper samtidigt som driftsäkerheten ökar rejält.

Anodisering

Anodisering är en ytbehandlingsmetod som används för att ge aluminiumprodukten ökad beständighet mot korrision, dekorativa ytor med beständig färg och glans, elektriskt isolerade ytor eller underlag för limning eller lackering. Anodisering är en elektrokemisk process som förstärker det naturliga oxidskiktet.

Bauxit

Aluminium är i naturen alltid bunden till andra grundämnen, framför allt i de allmänt utbredda silikaterna och i svårlösliga hydratiserade oxider. Det är oxiderna, främst bauxit, som nu utgör råvara för framställning av aluminium. Bauxit finns huvudsakligen i det subtropiska bältet. Bauxit är uppkallad efter den första fyndorten Les Baux i Frankrike.

Bockning

Bockning av aluminium kan utföras både genom kantbockning av plåt och som bockning av profil över bockmall. Generellt kräver aluminium en mycket varsammare bockning än t ex stål. Bockningsradien måste därför väljas väsentligt större.

Brottförlängning

Brottförlängning anger den procentuella förlängningen som erhålls över ett specifikt mätområde på ett provstycke som dragbelastats intill brott.

Brottgräns

Brottgränsen anger den dragspänning i N/mm2 som ett provstycke skall belastas med för att brott skall uppstå.

Galvanisk korrosion

Galvanisk korrosion kan uppstå när olika metaller är i metallisk kontakt med varandra, samtidigt som det finns en kontinuerlig elektrolytbrygga mellan metallerna. I vanliga fall är det den oädlaste metallen som korroderar och den ädlaste som skyddas mot korrosion. Aluminium är ofta den oädlaste metallen och därför är risken för korrosion större än för de flesta andra konstruktionsmaterial.

Gaswolframsvetsning (TIG)

TIG-svetsning utförs normalt med växelström och med argon som skyddsgas. Elektroden är av icke smältande typ. Vanligen används ren wolfram eller wolframlegeringar som elektrodmaterial. TIG-metoden används vid manuell och mekaniserad svetsning och lämpar sig för tjocklekar från 0,5 mm och uppåt.

Gasmetallbågsvetsning (MIG)

MIG-svetsning utförs med likström och med argon eller argon/heliumblandningar som skyddsgas. Svetshastigheten för MIG är större än för TIG-metoden. Den snabba svetsningen medför att storleken på det värmepåverkade området i grundmaterialet blir mindre än för andra svetsmetoder.

Produktområden Teknisk rådgivning Ordlistan