aluminiumlager

 

Vi erbjuder ett av Europas största och mest omfattande aluminiumlager med ett unikt urval av legeringar och dimensioner.
Vår moderna logistikavdelning har hög kapacitet och levererar snabbt och säkert över 1000 artiklar från lager inom en vecka. Vi kan genom ett lagerhållningsavtal erbjuda er regelbundna avrop som ger ett effektivt och lönsamt produktionsflöde. Du får helt enkelt mer tid att koncentrera dig på den egna verksamheten.

Kapning av profiler ingår som ett naturligt led i vår tillverkning. Bandsågarna är främst avsedda för kapning av plattstänger. Vi klarar dimensioner upp till 450×450 mm.

I maskinparken står vår bl a vår Profilma 600R som köptes in 2015. Sågen är halvautomatisk med inmatningsmagasin samt utmatarbord och har ett kapområde på 350×200 mm. Den kapar profiler upp till 6 700 mm och den kortaste möjliga kaplängden är 10 mm. Vi kan erbjuda en väldigt kort leveranstid på kapat material.

Se vår YouTube-film för en närmare presentation av Profilma 600R!  

Vårt lager står för hög kvalitet, pålitliga leveranser, kunnig och serviceinriktad personal.

Produktområden Lager