Värmebehandling

 

De metoder som finns för värmebehandling är:

  •      Mjukglödgning
  •      Härdning

Vid mjukglödning skiljer man på icke härdbara legeringar och på härdbara legeringar. För icke härdbara legeringar ska uppvärmningen ske snabbt, medan det för härdbara legeringar kan medföra grovkornighet eller andra oönskade härdningseffekter.

Härdning sker i tre olika steg; upplösning, kylning och åldring.
Upplösningstemperaturen ska uppnås snabbt. Tiden varierar beroende på godstjocklek, mängd och ugnens kapacitet.

Vid kylning är det viktigt att kylhastigheten är tillräckligt hög, annars kan det påverka det färdiga materialets hållfasthet. Man skiljer på varm- och kallåldring. Kallåldring utförs vid rumstemperatur och åldringen är legeringsberoende. Vid varmåldring förhöjs temperaturen. För att uppnå den bästa hållfastheten ska en del legeringar kallåldras ett par dygn före varmåldringen. Tiden kan variera beroende på legering.

Ugnens lämplighet samt att temperaturen kontrolleras noggrant är två viktiga faktorer för att värmebehandlingen ska bli korrekt utförd.

 

foradling

Produktområden Bearbetning Värmebehandling