svetsa aluminium

 

Svetsbarheten, dvs materialets lämplighet för svetsning, är bland annat beroende av legeringstyp och svetsmetod. Se även teknisk info.

De vanligaste svetsmetoderna för aluminium är MIG, gasmetallbågsvetsning, och TIG, gaswolframsvetsning.

Oavsett vilken metod som används är det viktigt att rengöra materialet före svetsningen genom avfettning och borstning med rostfri borste. Vid svetsning reduceras även hållfastheten intill svetsfogen till följd av värmepåverkan. Genom att varmåldra materialet efteråt kan en viss del av hållfasthetsförlusten återfås för de härdbara legeringarna.Ett alternativ till svetsning kan ibland vara FSW, Friction Stir Welding. Vid FSW pressas roterande verktyg ned i metallen och förs längs fogen. Metallytorna pressas samman och en ny homogen struktur bildas. Varken tillsatsmaterial eller skyddsgas används. Metoden ger helt porfria, täta fogar med högre hållfasthet än smältsvetsade fogar, mycket lite värmedeformation samt möjlighet till snäva toleranser.

Vi har möjlighet att ombesörja svetsning enligt önskemål!

Produktområden Bearbetning Svetsning