Fräsning

 

Fräsning av aluminium kan utföras på aluminiumprofiler enligt ritning eller på plåt för att erhålla släta ytor med snäva toleranser, sk planfräsning.
Det fungerar att fräsa i såväl enkla fräsar som i höghastighetsmaskiner.

 

Produktområden Bearbetning Fräsning