Typiska egenskaper

Avgörande vid valet är ofta kraven som ställs på materialet, vilka egenskaper materialet har och möjligheterna att bearbeta och ytbehandla det. I tabellen nedan finns information om olikalegeringars korrosionsbeständighet, bearbetningsbarhet och anodiseringsbarhet.

typiska egenskaper