Aluminium – en naturlig del av vår miljö

Aluminium är en naturlig del av vår miljö. Metallen är näst efter syre och kisel vårt vanligaste grundämne i jordskorpan. Jordskorpans medelhalt av aluminium är ca 8 procent. Tillgången till stora råvaruresurser och den höga återanvändningen gör att en eventuell bristsituation är osannolik.

Användningen av aluminium ökar starkt, speciellt där det ställs krav på låg vikt och hög hållfasthet. Densiteten för aluminium är 2,7 g/cm3.

Främst används aluminium inom transport-, bygg- och förpackningssektorn. Resterande marknader är elektrisk och mekanisk industri, kontorsutrustning, hushåll, belysning, kemi och medicinsk utrustning.

Alutrade är en komplett leverantör av aluminiumprofiler till svensk industri. Vi finns i Växjö och är idag 29 medarbetare. Oavsett om det gäller specialprofiler eller standardprofiler så har vi den erfarenhet och det kunnande som ger våra kunder en optimal lösning. Vi har över 30 års erfarenhet av allt som rör aluminiumprofiler och hela vägen från en produktidé till en helt färdig produkt.

Alutrade lagerhåller kundspecifika profiler för avrop och ombesörjer bearbetning och logistik i önskad omfattning. Ambitionen är att arbeta nära våra kunder och bistå dem med vårt specialistkunnande. Vår styrka ligger i vår förmåga att leverera specialprofiler till konkurrenskraftiga villkor – oberoende av volym och svårighetsgrad!

Alutrade är en komplett samarbetspartner med ambition, förmåga och kompetens att bidra i hela processen från produktidé till färdig komponent.

Vi arbetar efter våra grundvärderingar – engagemang, stort kundfokus, respekt och ärlighet samt kompetens!

 

aluminium

Aluminium – en naturlig del av vår miljö