Kvalitet och Miljö

Aluminium är det tredje vanligaste ämnet i jordskorpan efter syre och kisel och är därmed en av få metaller där tillgången på råmaterial i stort sett är obegränsad. Aluminium är dessutom lätt att återvinna! Omsmältningen kräver endast 5% av den energi som åtgår för framställning av primäraluminium. Resultatet är att mer än en fjärdedel av den totala världsproduktionen av aluminium utgörs av sekundäraluminium, som framställs ur skrot.

Vi sorterar naturligtvis allt vårt spillmaterial för återvinning och bidrar därmed till en minskad miljöpåverkan.
Vi är ISO certifierade enligt den nya standarden ISO 9001:2008 och vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.

Skriv ut certifikat

Alutrade AB ISO 9001 sv
Alutrade AB - 14001 sv