Kemisk sammansättning

Legeringars kemiska sammansättning enligt SS-EN  573-3 1994

kem sammansättning2

Kemisk sammansättning