Kapning

Kapning av aluminiumprofiler ingår som ett naturligt led i vår tillverkning. I bandsågen klarar vi dimensioner upp till 450×450 mm.
Vår digitala radialsåg är avsedd för kortkapning och är ett utmärkt för kapning av specialprofiler.

Sågen har unika egenskaper:

  •      Hög vinkelräthet (inom 0.1 mm vid 380 mm bredd)
  •      Optimal skärprestanda
  •      Snittspaltöppning innebär att bakskär undviks vid retur av klingan
  •      Nästintill fräst yta – ofta under 1.0 Ra
  •      Snäva toleranser ner till 0.10 mm
  •      Klarar dimensioner upp till 200 mm höjd och 380 mm bredd