Hållfasthetsvärden, valsat

Valsade produkter SS-EN  485-2  1994

hållfasthetsvärden, valsat1hållfasthetsvärden, valsat2

1) Endast för information.