Fysikaliska värden

fysikaliska värden

1) Värdena varierar med olika hårdhetstillstånd. För härdbara legeringar gäller tabellens värden för tillstånd -T6.