Fräsning

Fräsning av aluminium kan utföras på aluminiumprofiler enligt ritning eller på plåt för att erhålla släta ytor med snäva toleranser, sk planfräsning.

Fräsning kan göras i såväl enkla fräsar som i höghastighetsmaskiner.

frasning