Försäljningsavdelningen

  • All
  • Distrikt 1
  • Distrikt 2
  • Distrikt 3
  • Distrikt 4
  • Distrikt 5
  • Distrikt 6
  • Export
Mattias Söderqvist
VD
Distrikt: 4, Export
Telefon: 0470-74 54 01
Mobil: 0703-50 54 01
Jan Johansson
Säljare
Telefon: 0470-74 54 20
Mobil: 0726-44 48 20
Johan Schneider
Säljare
Distrikt: 2
Telefon: 0470-74 54 17
Mobil: 0706-04 54 17
Fredric Holmqvist
Säljare
Distrikt: 3
Telefon: 0470-74 54 06
Mobil: 0709-96 24 95
Linda Krondahl
Säljare
Distrikt: 5
Telefon: 0470-74 54 16
Mobil: 0733-77 54 16
Daniel Herbertsson
Säljare
Distrikt: 6
Telefon: 0470-74 54 08
Mobil: 0704-57 60 00
Marie-Louise Gunnarsson
Innesäljare
Distrikt: 5, Export
Telefon: 0470-74 54 13
Sara Strand
Innesäljare
Distrikt: 2
Telefon: 0470-74 54 12
Inger Nilsson
Innesäljare
Distrikt: 1, 6
Telefon: 0470-74 54 14
Jenny Larsson
Innesäljare
Distrikt: 3, 4
Telefon: 0470-74 54 15