Borstning & gradning

Vid kapning av profiler efterlämnas små flisor och kvarvarande rester på profilens snittyta.

Vid borstning och gradning avlägsnas dessa antingen med slipmaskin, borste eller blästring. Handlar det om mindre profiler och små detaljer är trumling en metod som kan passa bra.

Vi har möjlighet att borstgrada och kantslipa profiler hos oss i Växjö.